Nasze firmy, na co dzień zajmują się także przeprowadzaniem nowoczesnych badań fokusowych, których podstawowym zadaniem, jest bardzo precyzyjne poznanie opinii klienta na temat poszczególnych marek i produktów, jak również bliższe określenie jego preferencji co do danego produktu. Ponadto ten rodzaj badania pozwala nam także na bardzo dobre zrozumienie zachowania klienta w określonych sytuacjach, czy też uzyskanie informacji o tym, co nim kieruje podczas wyboru danego produktu i usługi. Jednym słowem, badania fokusowe, to działalność skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców.

Przebieg badania fokusowego

Przebieg badania fokusowego, jest stosunkowo prosty, aczkolwiek trzeba być tutaj bardzo starannym. W pierwszej kolejności musimy wytypować z całej zbiorowości statystycznej odpowiednią, wysoce reprezentatywną grupę około ośmiu, dziesięciu osób. Równolegle, powinno się odbywać przygotowanie scenariusza badania, który będzie niejednokrotnie bardzo dokładny, a czasem tylko ogólnikowy. Wszystko tutaj zależeć będzie od rodzaju badania. Bardzo często, scenariusz badania fokusowego, określa bardzo precyzyjnie pytania jakie należy zadać osobom badanym, bowiem tutaj wcześniej zostało to precyzyjnie opracowane przez specjalistów z uwzględnieniem psychologii. Po prostu w odpowiedni sposób zadane pytanie, sprawia, iż pytany chętniej odpowiada zgodnie z prawdą, a nawet pokazuje bardzo wyraźnie emocje jakie towarzyszą mu przy myśleniu o przedmiocie pytania, a to jest przecież główny cel badania fokusowego. Musimy tutaj wspomnieć, iż badania fokusowe, przeprowadzane są w specjalnym, wyposażonym w sprzęt do rejestracji przebiegu badania pomieszczeniu. Tym pomieszczeniem jest fokusownia. Sprzęt do rejestracji znajduje się za odpowiednio zamontowanym lustrem weneckim, wobec czego, możemy nie tylko rejestrować przebieg badania, ale także stale monitorować jego przebieg, co oczywiście może się okazać niezwykle pomocne.

Pomieszczeniem fokusowni zajmiemy się nieco szerzej w następnym tekście poświęconym badaniom fokusowym, do którego teraz już serdecznie wszystkich zapraszamy.