Obecnie ankiety realizuje się przede wszystkim dzięki przeznaczonym stricte do tego celu panelom konsumenckim. Wiąże się z tym wiele zalet, w tym m.in. łatwość przeprowadzania, dzięki czemu mogą przygotować je zupełnie samodzielnie również te zespoły, które nigdy wcześniej nie wykonywały tego typu badań. Jakie są inne zalety ankiet internetowych?

Dostęp do dużej grupy respondentów

Zwłaszcza dla przedsiębiorstwa, dotarcie dokładnie do jego grupy docelowej jest na wagę złota. Taką możliwość dają panele konsumenckie do przeprowadzania ankiet, takie jak choćby Badanie-Opinii.pl. Zarejestrowanych jest na niej około 150 tys. osób ankietowanych (liczba ta stale wzrasta), które zostały podzielone według kryteriów takich jak:

  • płeć,
  • wiek,
  • status mieszkaniowy,
  • dochód na członka rodziny,
  • sytuacja zawodowa,
  • zwyczaje zakupowe,
  • zainteresowania,
  • hobby,
  • użytkowane na co dzień urządzenia.

Dzięki tak dokładnym informacjom, firma może precyzyjnie i w oparciu o różne kryteria wskazać, do kogo mają zostać rozesłane ankiety.

Niski koszt realizacji

Istnienie gotowych paneli konsumenckich sprawia też, że przeprowadzenie tego typu ankiet jest obecnie naprawdę tanie. Koszt ten można również łatwo kontrolować, m.in. dzięki zwiększaniu lub zmniejszaniu liczby pytań, a także wskazywaniu, do jak dużej grupy osób ankiety mają trafić.

Warto przy tym pamiętać, że taka grupa powinna być reprezentatywna, dlatego też zaleca się, by liczyła niemniej niż 300 osób.

Pomoc ekspertów

O ile ankietę można zbudować w pełni samodzielnie, to w przypadku strony Badanie-Opinii.pl można liczyć również na wsparcie ekspertów. Takie badanie także w całości można zlecić statystykom, dzięki czemu firma będzie miała pewność, że zostanie ono przeprowadzone zgodnie z metodologią.

Łatwość tworzenia kwestionariuszy

Kluczem do dobrego badania jest prawidłowe stworzenie ankiety. Taki kwestionariusz powinien być zbudowany według kilku ściśle określonych zasad, np. zadawania pytań od ogółu do szczegółu, a także prawidłowego oraz jasnego sposobu ich tworzenia.

Ważny jest też format pytania, przy czym na platformie Badanie-Opinii.pl zleceniodawca ma do wyboru kilkanaście ich rodzajów, w zależności od swoich bieżących potrzeb. Takich rodzajów pytań jest aż 20, dlatego też można dopasować, który z nich będzie adekwatny do konkretnego z nich.

Wyniki podawane w przystępnej formie

Wyniki ankiet przeprowadzanych w panelach konsumenckich są również podawane w naprawdę przystępnej oraz praktycznej formie wykresów oraz tabel. To właśnie dzięki temu można od razu wyciągać z nich odpowiednie wnioski i to nawet wtedy, gdy nie jest się ekspertem w realizacji tego typu przedsięwzięć.

Zalety przeprowadzania ankiet w panelach konsumenckich są rozliczne, dlatego też stanowią one tak cenne źródło informacji dla przedsiębiorstw. W związku z tym szacuje się również, że ich popularność będzie w następnych latach wzrastać i to nawet o kilkanaście procent.