Jednymi ze zdecydowanie najczęściej zlecanych prac badawczych, przez duże przedsiębiorstwa, w ostatnim czasie są badania rynku, dzięki którym, można uzyskać wszystkie najważniejsze informacje na temat firm konkurencyjnych, czy też potencjalnych klientów w danym sektorze. Jest to badanie niezmiernie pomocne przy planowania wdrażania nowych produktów do swojej oferty, aczkolwiek okazuje się one także przydatne w przypadku analizowania przyczyn spadków sprzedaży w już opanowanych sektorach, pokazując nam dokładnie i precyzyjne posunięcia konkurencji.

Musimy przecież pamiętać o tym, iż na spadek sprzedaży naszych produktów, ma przede wszystkim wpływ działanie konkurencji, która dąży do zwiększenia swojej sprzedaży, a co za tym idzie powinniśmy przeprowadzić profesjonalne badania rynku, które pokażą nam wszystkie zachowania konkurencji. W wyniku badania rynku, dowiemy się jak konkurencyjne firmy kształtują swoją politykę sprzedaży, oraz w jaki sposób zachęcają klientów do skorzystania z ich oferty, a co za tym idzie, będziemy mogli opracować konkretne działania mające na celu przeciągnięcie klienta na swoją stronę.

Warto utaj także nadmienić iż starannie wykonana analiza rynku (ang. market research), to jedno z najważniejszych działań w takim przypadku, bowiem poprzez tego rodzaju działania możemy zapewnić sobie odpowiednią wiedzę na temat wszystkich, kluczowych aspektów danego sektora. Można uzyskać informację o zachowaniu klientów, sezonowości sprzedaży, czy też wpływie ceny na sprzedaż, jak również o wszystkich działaniach konkurencji, które zmierzają do wygryzienia naszej firmy z danego sektora.

Możemy więc powiedzieć, iż tego rodzaju market research, oraz profesjonalne badania rynku, to podstawowe działania, dzięki którym można o wiele lepiej zarządzać swoim przedsiębiorstwem, wobec czego, ich systematyczne przeprowadzanie jest tutaj wręcz nieodzowne.