W Polsce jest ponad 30 tys. salonów fryzjerskich, z czego część z nich należy do sieci. W przypadku tych ostatnich zdarza się, że opinie na temat poszczególnych punktów znacznie się różnią. Aby zbadać te różnice oraz ich przyczyny, wykonuje się badania satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich. Czego dokładnie można się dzięki nim dowiedzieć?

Ujednolicić standardy

Salony fryzjerskie zaliczane do sieci powinny cechować się zbliżonym standardem usług. W tym celu przeprowadza się szkolenia pracowników oraz przygotowuje zbiór zasad pozwalający osiągnąć podobny poziom. Często jednak okazuje się, że niektóre salony notują znaczne zyski, inne zaś przynoszą straty. Aby dowiedzieć się, z czego to wynika, można przeprowadzić badania satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich.

Pozwala to wskazać na elementy różniące pomiędzy sobą poszczególne punkty, co później pomaga w ich zniwelowaniu. Wszystko po to, aby klient korzystający z jednego salonu danej sieci, mógł oczekiwać podobnie wysokiej jakości usług w innym.

Pytania przy badaniu satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich

Podczas badania satysfakcji, klientom zadaje się szereg różnych pytań, od oceny zgodności usługi ze zleceniem, przez postrzeganie stanu technicznego używanych urządzeń i przyborów, aż po warunki higieniczno-sanitarne. Istotne znaczenie podczas wizyty w salonie ma również subiektywnie postrzegana atmosfera, co do której także można pozyskać informacje przeprowadzając badania satysfakcji.

Klienci mogą wskazać, czego podczas takiej wizyty im brakowało, a także czym dana oferta się wyróżniała. Niejednokrotnie prosi się też klientów o wskazanie motywów sprawiających, że wybierają oni daną ofertę, a także czynników wpływających na ich lojalność.

Jak przebiega badanie satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich?

Jedną z metod badawczych jest wykorzystanie ankiety, którą po wykonaniu usług wypełnia klient salonu. Oczywiście musi być ona wcześniej ona odpowiednio opracowana, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki danej branży.

Takie badanie satysfakcji mogą Państwo zlecić ekspertom Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®, którzy przeprowadzają analizy dla klientów wielu różnych sektorów. Co ważne, zajmują się oni nie tylko metodologią badania, ale również podejmują się analizy wyników uzyskanych ankiet. Dzięki temu firma może być pewna, że uzyska wiarygodne rezultaty i na ich podstawie będzie mogła szybciej wdrożyć odpowiednie działania naprawcze.

Co robi się z wynikami badania satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich?

Dzięki wynikom można zidentyfikować, z czego wynikają różnice pomiędzy salonami należącymi do jednej sieci oraz wdrożyć odpowiednie strategie działania. Zazwyczaj wiele do życzenia pozostawia jakość obsługi, wówczas niezbędne są dodatkowe szkolenia dla pracowników oraz wdrożenie systemów motywujących. Mogą sprawdzić się też systemy premiowania dla punktów, które osiągnęły najlepsze wyniki.

Badanie satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich warto cyklicznie powtarzać, gdyż tylko wtedy możliwe jest ciągłe podnoszenie standardu działania i notowanie satysfakcjonujących zysków.