W ostatnim czasie, wraz z pojawieniem się w naszym kraju, pieniędzy z Unii Europejskiej, musieliśmy dość szybko nauczyć się prowadzić poprawne badania ewaluacyjne, bowiem jest to już standard w zarządzaniu w sektorze publicznym zarówno w krajach UE, jak i w USA. Jednym z najbardziej popularnych przypadków, w których mamy do czynienia z koniecznością prowadzenia ewaluacji, jest POKL, czyli działanie mające na celu likwidację trwałego bezrobocia, gdzie Polska jest jednym z największych beneficjentów na środki z UE przeznaczone na ten cel.

Przeprowadzamy tutaj badania ewaluacyjne, oraz profesjonalne badania rynku pracy, w celu stałej i systematycznej optymalizacji procesu wdrażania nowych technologii, przeprowadzania szkoleń, oraz udzielania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, w ramach działania 6.1.3. Możemy powiedzieć, iż poprzez stałą ewaluację tego działania, na przestrzeni ostatnich lat, z roku na rok, jest ono prowadzone skuteczniej i sprawniej, a co za tym idzie, możemy także w jego przypadku osiągać coraz bardziej korzystne efekty, w postaci likwidacji szalejącego bezrobocia.

W tym szczególnym przypadku, prowadzona jest ewaluacja 6.1.3, czyli mamy tutaj do czynienia z dość precyzyjnie określonym rodzajem badania ewaluacyjnego, aczkolwiek trzeba także pamiętać, iż w każdym z badań, zawsze trzeba będzie wprowadzić jakieś nowe techniki i sposoby prowadzenia badań, bowiem każdy z przypadków zawsze jest nieco inny. Nie mniej jednak, podstawowe elementy badania ewaluacyjnego w ramach działań 6.1.3, są już odgórnie ustalone, przez co też nie musimy tutaj szukać większość problemów, tylko je po prostu rozwiązywać.