Pomieszczenie fokusowni odgrywa w badaniach fokusowych niebagatelną rolę, bowiem od warunków jakie stworzymy do badań fokusowych, zależeć będą ich wyniki. Jest o zupełnie normalne, tak samo jak w przypadku, ślusarza, który do solidnego i poprawnego wykonywania swojej pracy potrzebuje profesjonalnych i użytecznych narzędzi. My zaś tutaj potrzebujemy dobrze przygotowanego pomieszczenia fokusowni, które umożliwi nam prowadzenie badań na wysokim poziomie.

Wyposażenie pomieszczenia fokusowni

Przede wszystkim, musimy w pierwszej kolejności zaznaczyć, iż fokusownie, powinny być bardzo dobrze przygotowane pod względem akustycznym, to jest, powinny one tłumić wszystkie hałasy dochodzące do pomieszczenia z zewnątrz, bowiem w takim przypadku, mogłyby one dość skutecznie odwracać uwagę osób badanych od meritum problemu, czyli aktywnego brania udziału w rozmowie z jej moderatorem oraz pozostałymi uczestnikami badania. Kolejnym elementem niezbędnym w dobrze przygotowanej fokusowni jest lustro weneckie, za którym można będzie ulokować pomieszczenie dla obserwatorów badania fokusowego, jak również zainstalować sprzęt do rejestracji przebiegu badania na video, w celu jego późniejszej wnikliwej analizy.

Jednym słowem, aby badania fokusowe mogły być przeprowadzane jak najbardziej poprawnie, należy w pierwszej kolejności odpowiednio przygotować pomieszczenie fokusowni, co oczywiście wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi, nie mniej jednak, należy tutaj powiedzieć, iż jest to ten rodzaj badania opinii klienta, dzięki któremu możemy pozyskać wyjątkowo cenne, warte swojej ceny związanej z inwestycjami w fokusownię, pożyteczne informacje o rynku oraz kliencie.