W naszej codziennej pracy, stykamy się także w dużej mierze z przedstawicielami firm farmaceutycznych, które korzystają przede wszystkim z naszych usług bazodanowych oraz przeprowadzania wszelkiego rodzaju ankiet i sondaży, dzięki którym pragną one zwiększyć swój udział na rynku farmaceutycznym. Nie ma w tym niczego złego, bowiem produkcja lekarstw odbywa się całkowicie na wolnym rynku, aczkolwiek w każdym poszczególnym przypadku, każde lekarstwo musi spełniać odpowiednie normy zanim zostanie dopuszczone do użytku.

Dopuszczenie leku do użytku

W takim razie niezbędne będą profesjonalne badania kliniczne, dotyczące efektywności, oraz ewentualnych zagrożeń związanych ze stosowaniem danego rodzaju lekarstwa. W przypadku zaś, kiedy zgoda na dystrybucję zostanie już przyznana, trzeba będzie się jeszcze postarać o odpowiednią promocję wśród lekarzy, jeśli jest to lek na receptę, oraz wśród pacjentów, jeśli jest to lek dostępny bez recepty. Jednym zaś z lepszych sposobów na promocję produktu jest obecnie mailing, aczkolwiek do jego przeprowadzenia niezbędne są profesjonalnie przygotowane bazy teleadresowa uwzględniające adres email osoby znajdującej się w bazie. Innym przypadkiem będą tutaj odpowiednie bazy lekarzy obsługiwane przez aplikacje dedykowane, do których wysyłany jest profesjonalnie przygotowany mailing do lekarzy, ci zaś, będą tutaj mogli ewentualnie udzielać odpowiedzi na zawarte w mailingu pytania, co będzie jednoznacznie potwierdzeniem tego, iż mailing trafił do nich, i zapoznali się z informacjami w nim zawartymi.

Trzeba więc powiedzieć, iż jest to jedno z ważniejszych zastosowań oprogramowania dedykowanego, polegające na rozsyłce oferty, za pośrednictwem mailingu, co jest w ostatnich czasach, jedną ze sprawniejszych form promocji nowych lekarstw, objętych sprzedażą wyłącznie na receptę.