Program Operacyjny Kapitał Ludzki, to jeden z bardziej ciekawych programów unijnych, który ma na celu wyrównywanie szans na rynku pracy, oraz przeciwdziałanie trwałemu bezrobociu. Dzięki finansom, jakie polskie Powiatowe Urzędy Pracy, otrzymują z UE na ten cel, możliwe jest przeprowadzanie wielu szkoleń, w wyniku których osoby dotknięte trwałym bezrobociem, mogą się przekwalifikować, czy też dowiedzieć, jak aktywnie szukać. Ważne jest tutaj także to, iż z unijnych środków można skorzystać w celu otworzenia własnej działalności gospodarczej wobec czego, należy powiedzieć, iż POKL, to jeden z lepszych unijnych programów prowadzonych an terenie Polski.

Nie mniej jednak, UE, stale nadzoruje wykorzystanie wszystkich środków, przede wszystkim poprzez odpowiednie ewaluacje POKL, które są tutaj dość precyzyjnie określonym zestawem badań ewaluacyjnych, dotyczących interwencji publicznej na rynku pracy. Oczywiście, trzeba tutaj także prowadzić stale i systematycznie badania rynku pracy, aby przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu funduszy unijnych, mieć rozeznanie w tej materii, i pieniądze pożytkować w taki sposób aby przełożyły się faktycznie na zwiększenie szans na rynku pracy dla osób długotrwale bezrobotnych.

Możemy więc powiedzieć, iż prowadzone przez nas na co dzień ewaluacje 6.1.3, to bardzo ważny aspekt poprawnego wykorzystywania funduszy unijnych w ramach działania 6.1.3, POKL, bowiem dzięki badaniom ewaluacyjnym, projekt ten, może być z roku na rok coraz lepiej rozwinięty, a co za tym idzie, także i coraz bardziej efektywnym, jeśli chodzi o wykorzystywanie funduszy unijnych na cele poprawy sytuacji na polskim rynku pracy.