Articles tagged with: badania faokusowe

Badania fokusowe cz.1 – przygotowanie

Nasze firmy, na co dzień zajmują się także przeprowadzaniem nowoczesnych badań fokusowych, których podstawowym zadaniem, jest bardzo precyzyjne poznanie opinii klienta na temat poszczególnych marek i produktów, jak również bliższe określenie jego preferencji co do danego produktu. Ponadto ten rodzaj badania pozwala nam także na bardzo dobre zrozumienie zachowania klienta w określonych sytuacjach, czy też uzyskanie informacji o tym, co nim kieruje podczas wyboru danego produktu i usługi. Jednym słowem, badania fokusowe, to działalność skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców.