Kolejnym, niezmiernie istotnym aspektem w działalności gospodarczej, szczególnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych zatrudniających wielu pracowników, jest badanie opinii pracowników. Dzięki tej formie badawczej, uzyskamy informacje na temat zadowolenia pracowników (bądź też jego braku) z warunków pracy, z otrzymywanego wynagrodzenia, oraz generalnie z jakości organizacji stanowisk pracy, i wszystkich procesów w przedsiębiorstwie.

Okazuje się nader często, iż tego typu badania opinii pracowników pozwalają przedsiębiorcy na odkrycie wielu błędów w organizacji, których wyeliminowanie może przyczynić się do poprawy efektywności przedsiębiorstwa, oraz do zwiększenia zadowolenia pracowników. To jest zaś bardzo ważny czynnik, bowiem zadowolony pracownik jest o wiele bardziej wydajny i efektywny w swojej pracy, niż kiepsko opłacany człowiek pracujący w warunkach urągających ludzkiej godności. Dlatego też, badanie opinii pracowników, jest bardzo ważnym elementem mającym na celu optymalizację procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a to oznacza, iż należy je systematycznie przeprowadzać.

Można nawet powiedzieć, iż są to swego rodzaju badania rynku, nie mniej jednak prowadzone w zakresie nieco mniejszym, i swoim zakresem obejmujące teren zakładu produkcyjnego. Po prostu należy przeprowadzić odpowiednią, anonimową ankietę, wyszczególniając w niej możliwość opiniowania przez pracowników poszczególnych decyzji zarządu, czy też wyrażania swego zdania co do przebiegu poszczególnych procesów. Wyciągając zaś odpowiednie wnioski z badania opinii pracowników, można dość wyraźnie usprawnić pracę w swoim przedsiębiorstwie, osiągając o wiele lepsze efekty pracy.