Articles tagged with: badania rynku pracy

Ewaluacje POKL raz jeszcze

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, to jeden z bardziej ciekawych programów unijnych, który ma na celu wyrównywanie szans na rynku pracy, oraz przeciwdziałanie trwałemu bezrobociu. Dzięki finansom, jakie polskie Powiatowe Urzędy Pracy, otrzymują z UE na ten cel, możliwe jest przeprowadzanie wielu szkoleń, w wyniku których osoby dotknięte trwałym bezrobociem, mogą się przekwalifikować, czy też dowiedzieć, jak aktywnie szukać. Ważne jest tutaj także to, iż z unijnych środków można skorzystać w celu otworzenia własnej działalności gospodarczej wobec czego, należy powiedzieć, iż POKL, to jeden z lepszych unijnych programów prowadzonych an terenie Polski.

Badania rynku pracy

W ostatnim czasie, wraz z pojawieniem się w naszym kraju, pieniędzy z Unii Europejskiej, musieliśmy dość szybko nauczyć się prowadzić poprawne badania ewaluacyjne, bowiem jest to już standard w zarządzaniu w sektorze publicznym zarówno w krajach UE, jak i w USA. Jednym z najbardziej popularnych przypadków, w których mamy do czynienia z koniecznością prowadzenia ewaluacji, jest POKL, czyli działanie mające na celu likwidację trwałego bezrobocia, gdzie Polska jest jednym z największych beneficjentów na środki z UE przeznaczone na ten cel.