Articles tagged with: ewaluacje POKL

Ewaluacje POKL raz jeszcze

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, to jeden z bardziej ciekawych programów unijnych, który ma na celu wyrównywanie szans na rynku pracy, oraz przeciwdziałanie trwałemu bezrobociu. Dzięki finansom, jakie polskie Powiatowe Urzędy Pracy, otrzymują z UE na ten cel, możliwe jest przeprowadzanie wielu szkoleń, w wyniku których osoby dotknięte trwałym bezrobociem, mogą się przekwalifikować, czy też dowiedzieć, jak aktywnie szukać. Ważne jest tutaj także to, iż z unijnych środków można skorzystać w celu otworzenia własnej działalności gospodarczej wobec czego, należy powiedzieć, iż POKL, to jeden z lepszych unijnych programów prowadzonych an terenie Polski.