Tworzenie oraz stała aktualizacja biznesowych baz danych to bardzo ważna sprawa, bowiem wszystkie wykorzystywane w przemyśle Bady danych, szczególnie zaś danych adresowych, powinny być stale potwierdzane, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości, natychmiast poprawiane. Chodzi tutaj o to, iż w przypadku poważnych decyzji biznesowych, opieranie się na nieaktualnej bazie danych, może przynieść dość kiepskie efekty. Warto więc przede wszystkim pamiętać, o stałym aktualizowaniu rekordów zawartych w bazie danych, aby była ona dzięki temu jeszcze bardziej użyteczna.

Bardzo prostym przykładem zastosowania bazy danych adresowych, obsługiwanej przez nasze aplikacje dedykowane, będzie tutaj kolportaż ulotek. Jeśli zaczniemy prowadzić kolportaż ulotek na niesprawdzonej bazie danych, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, iż niewłaściwie wybierzemy odpowiednią grupę osób, do których ulotki powinny tutaj dotrzeć, zaś w innych przypadkach, po prostu wrócą nas po stwierdzeniu przez firmę pocztową, że pod danym adresem zamieszkuje aktualnie zupełnie inna niż dotychczas osoba. Jednym słowem musimy tutaj pamiętać aby bazy danych były stale aktualizowane (co ułatwia odpowiednie oprogramowanie dedykowane), gdyż w przeciwnym razie, niestety może się okazać, iż zastosowanie w praktyce informacji z nieaktualnych baz danych, może być bardzo niekorzystne dla procesu kolportażu ulotek reklamowych.

Wobec powyższego należy tutaj stwierdzić, iż kolportaż ulotek reklamowych, to bardzo dobre narzędzi marketingowe, aczkolwiek w pierwszej kolejności należy tuta poprawnie przygotować się do tego procesu, bowiem źle przygotowany kolportaż ulotek, to niestety tylko i wyłącznie zmarnowane pieniądze, wydane na działania przygotowawcze.