Zanim rozpoczniemy badanie, powinniśmy ustalić, jakie są cele ogólne i szczegółowe naszego projektu. Następnie dobieramy metody/techniki badawcze, konstruujemy narzędzia (ankiety i scenariusze), dobieramy próbę i dopiero potem przechodzimy do realizacji. Sama realizacja również dzieli się na etapy, takie jak przeszkolenie ankieterów/moderatorów, kompletowanie materiału z badań ilościowych i jakościowych, kontrola procesu pozyskiwania danych. W celu optymalizacji realizacji badania, należy zadbać o odpowiednie oprogramowanie badawcze, gwarantujące wysoką jakość procesu badawczego i szybkość realizacji badania.

Nowoczesne podejście do badań ilościowych

Nowoczesne podejście do badań ilościowych przejawia się w wykorzystaniu komercyjnych narzędzi elektronicznych. Od tradycyjnych ankiet wspieranych komputerowo (CAPI), przez ankiety internetowe (CAWI), po badania telefoniczne (CATI). Dzięki automatyzacji procesu zbierania danych, możliwa jest bieżąca kontrola nad założoną próbą, zminimalizowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia błędnych danych do formularzy ankiet, właściwe zarządzanie ankieterami, sprawdzanie statystyk postępu badania on-line, szybkie wygenerowanie zbiorczych zestawień po zakończeniu projektu.

Metody ilościowe ze wsparciem komputerowym sprawdzają się w każdej dziedzinie. Można dzięki nim zbadać opinie mieszkańców na temat wydarzeń, określić poziom zadowolenia mieszkańców z życia w regionie, władz, instytucji publicznych, zdiagnozować problemy społeczne, zbadać satysfakcję, opinie i lojalność klientów, pracowników itd., sporządzić profil klienta oraz wskazać wady i zalety badanego produktu, skutecznie przeprowadzić badania marketingowe, rynkowe, badania społeczne, opinii, badania ewaluacyjne.

Wsparcie badań telefonicznych

Jak widać newralgicznym punktem realizacji badań CATI jest system badawczy do badań telefonicznych, ponieważ w całości odbywają się one poprzez oprogramowanie do CATI (do wykonywania połączeń i do wypełniania formularzy ankiet). Niezależnie od tego, czy są to badania rynku, społeczne, ewaluacje, czy inna dziedzina, kluczowa jest metoda badawcza bądź technika badawcza, której używamy. W przypadku CATI na rynku badawczym istnieją zarówno darmowe, jak i komercyjne systemy wsparcia. Wybór jednego z nich jest najważniejszy dla firmy badawczej. Jednym z polecanych rozwiązań jest polskie oprogramowanie CATI-System, stworzone przez informatyków, data managerów i analityków firmy Biostat z Rybnika. Warto wybrać oprogramowanie, które zapewnia intuicyjny interfejs, automatyczne tworzenie kopii zapasowych formularzy i baz danych poszczególnych badań, pełną zgodność z popularnymi przeglądarkami internetowymi, łatwy mechanizm tworzenia i testowania logiki ankiety (przejść pomiędzy pytaniami), wprowadzanie treści graficznych i multimedialnych do formularzy, przyjazne zarządzanie bazami numerów, czy moduł pozwalający śledzić postępy badania.