Articles tagged with: kolportaż ulotek

Przygotowywanie baz danych

Tworzenie oraz stała aktualizacja biznesowych baz danych to bardzo ważna sprawa, bowiem wszystkie wykorzystywane w przemyśle Bady danych, szczególnie zaś danych adresowych, powinny być stale potwierdzane, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości, natychmiast poprawiane. Chodzi tutaj o to, iż w przypadku poważnych decyzji biznesowych, opieranie się na nieaktualnej bazie danych, może przynieść dość kiepskie efekty. Warto więc przede wszystkim pamiętać, o stałym aktualizowaniu rekordów zawartych w bazie danych, aby była ona dzięki temu jeszcze bardziej użyteczna.

Profesjonalna dystrybucja ulotek reklamowych

Wśród wszystkich najnowszych usług wykonywanych przez nas jest przygotowywanie wszelkiego rodzaju ulotek reklamowych do późniejszej ich dystrybucji, a także badania mystery shopping. W tym celu musimy nie tylko profesjonalnie określić grupę docelową odbiorców kampanii reklamowej, ale także przygotować odpowiednią dla nich formę reklamy, jak również zapewnić sobie prawidłowe dane adresowe do wszystkich odbiorców, którzy swoje dane udostępniają, i wyrażają zgodę na przysyłania materiałów promocyjnych.