Komu nie zależy na jak najlepszej pozycji firmy na rynku? Każdy rozsądnie planujący przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że nie może poprzestać na stanie obecnym, ponieważ rynek, otoczenie firmy, klienci, zmieniają się. Trzeba dostosować się do tych zmian, a nawet reagować na nie z wyprzedzeniem. Do tego służą między innymi marketing, reklama, PR, wyspecjalizowane działy sprzedaży. Nie wystarczą jednak pieniądze wyłożone na logotyp, promocję marki, wymyślną stronę internetową, wspaniałe graficznie oferty. Podstawą powinny być solidnie, rzetelnie i szybko wykonane badania marketingowe, w tym przede wszystkim badania rynku.

Co może okazać się pomocne

Tak naprawdę wszystko może okazać się pomocne. W badaniach rynku obowiązują jednak pewne standardy chroniące nadgorliwych przed badaniem wszystkiego (nadmiar informacji może być równie szkodliwy, co ich niedobór). Badanie rynku samo w sobie jest wystarczająco pojemnym pojęciem. Przedsiębiorca – z pomocą profesjonalnej agencji badawczej – powinien je zawęzić. Przyjrzyjmy się bowiem tylko wyrywkowemu zestawieniu, czego mogą dotyczyć badania rynku: struktury rynków, segmentacji, zjawiska konkurencji, nisz rynkowych – ich poszukiwaniom, ryzyka – jego modelom, praw popytu i podaży w praktyce, cen, wartości klienta, jego preferencji zakupowych. Dość szeroki zakres, prawda? Po co jednak badać wszystkie te zjawiska za jednym razem, skoro można przeprowadzać serie badań, a na początek trzeba odfiltrować to, co jest niezbędne dla poprawienia strategii firmy, od tego, co na razie nie jest pilne.

Jakiej metody użyć

Spośród technik i metod ilościowych i jakościowych należy wybrać maksymalnie kilka, w zależności od wielkości planowanego badania (ile zjawisk chcemy zbadać). Wśród metod ilościowych zdecydowanie obecnie dominują badania CAWI, a więc ankiety przez Internet. Na drugim miejscu popularności znajdują się badania telefoniczne (CATI), a dopiero za nimi badania PAPI i CAPI, a więc ankiety papierowe lub wspomagane komputerowo. Jeśli chodzi o metody jakościowe, to do badań klienta czy obsługi warto wybrać tajemniczego klienta i uzupełnić tę metodę wywiadami fokusowymi. W pozostałych działach przydadzą się wywiady pogłębione i indywidualne. Nie należy też zapominać o desk research, czyli analizie danych zastanych i analizie SWOT.

Badania marki jako przykład badań rynku

Badania marki służą przede wszystkim zbadaniu świadomości (spontanicznej lub wspomaganej) u konsumentów, ustaleniu jaka jest pozycja danej marki (porównuje się z konkurencją), określeniu wpływu jakie wywarły kampanie reklamowe na świadomość marki u klientów i oczywiście śledzeniu zauważonych trendów związanych ze świadomością marki.

Badania świadomości marki pomogą ustalić, jaka jest wartość danej marki. Czy jest ona powszechnie znana, czy jest kojarzona pozytywnie, jaki ma potencjał rozwoju. Dzięki temu będzie można stworzyć strategię działania na rzecz kształtowania świadomości marki u klientów obecnych i potencjalnych.