Articles tagged with: ewaluacje 6.1.3. ewaluacje POKL

Badania rynku pracy

W ostatnim czasie, wraz z pojawieniem się w naszym kraju, pieniędzy z Unii Europejskiej, musieliśmy dość szybko nauczyć się prowadzić poprawne badania ewaluacyjne, bowiem jest to już standard w zarządzaniu w sektorze publicznym zarówno w krajach UE, jak i w USA. Jednym z najbardziej popularnych przypadków, w których mamy do czynienia z koniecznością prowadzenia ewaluacji, jest POKL, czyli działanie mające na celu likwidację trwałego bezrobocia, gdzie Polska jest jednym z największych beneficjentów na środki z UE przeznaczone na ten cel.