Articles tagged with: Pomieszczenie fokusowni

Badania fokusowe cz.2 – pomieszczenie fokusowni

Pomieszczenie fokusowni odgrywa w badaniach fokusowych niebagatelną rolę, bowiem od warunków jakie stworzymy do badań fokusowych, zależeć będą ich wyniki. Jest o zupełnie normalne, tak samo jak w przypadku, ślusarza, który do solidnego i poprawnego wykonywania swojej pracy potrzebuje profesjonalnych i użytecznych narzędzi. My zaś tutaj potrzebujemy dobrze przygotowanego pomieszczenia fokusowni, które umożliwi nam prowadzenie badań na wysokim poziomie.