Articles tagged with: biznes

Oferta badań omnibusowych

Rzetelność każdego badania ogólnopolskiego gwarantuje właściwy dobór próby badawczej, uwzględniający rzeczywiste zróżnicowanie społeczne ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania (zarówno wieś/miasto jak i województwo). Wyższa liczność próby dobieranej zgodnie z powyższym kluczem także zwiększa wiarygodność uzyskanych danych.

Przystępność omnibusów

Niestety, jak dotąd jedynie duże firmy stać było na prowadzenie podobnych projektów badawczych, ponieważ, jak można przeczytać w podręczniku badań rynku:

„Typowy projekt badania kosztuje tyle co nowy samochód – limuzyna średniej wielkości (…).” [Paul Hague, Nick Hague, Carol-Ann Morgan, Badania rynkowe w praktyce, tłum. Małgorzata Głogowska, Gliwice 2004, s.11.]

Podręcznik ten jednak ma już swoje lata, a wraz z upływem czasu rozwijają się rynki usług – także badawczych. Zmieniły się od tego czasu narzędzia badawcze, ewoluowały w kierunku obniżenia kosztów, poprawy wydajności i skrócenia procesu badawczego. Dzięki zastosowaniu techniki wywiadu telefonicznego wspieranego komputerowo (ang. Computer Assisted Telephone Interwieving – CATI), możemy dzisiaj na bieżąco digitalizować dane, synchronicznie z ich pozyskiwaniem. Niepotrzebne stały się papierowe kwestionariusze, których druk i przesyłanie, a następnie wtórna digitalizacja zebranych w papierze danych nie tylko kosztowały znacznie więcej, ale także wydłużały proces badawczy dwu, albo trzykrotnie w stosunku do stanu dzisiejszego.

Dzisiaj możliwe stały się znacznie szybsze i tańsze badania. Świetnym przykładem może być ogólnopolskie cyklicznie organizowane badanie omnibusowe. Dzięki zastosowaniu wspomnianej wyżej techniki czas pomiędzy rozpoczęciem ogólnopolskiej akcji ankietyzacyjnej a ukończeniem raportu w wersji podstawowej to jedynie 7 dni.  Omnibus CATI jest także znacznie tańszy od typowego projektu badawczego z czasów wymienionego podręcznika.

Prostota

Jak wiadomo, najczęściej najlepsze okazują się bardzo proste rozwiązania – takie właśnie zastosowaliśmy podczas obniżania kosztów w badaniu omnibusowym, osiągając cenę 400 zł za pojedyncze pytanie badawcze. Nie obniżyliśmy standardów, których wyrazem jest próba badawcza 1000 dorosłych mieszkańców kraju, uwzględniająca ważne rzeczywiste parametry różnicujące. Tak niską cenę uzyskaliśmy dzięki idei połączenia projektów badawczych pochodzących od różnych zamawiających.

Na dwa tygodnie przed startem badania zbieramy pytania – zarówno pojedyncze, jak i całe ich bloki – by następnie skonstruować kwestionariusz, który jednorazowo zostanie zaprezentowany respondentom. Dzięki temu koszty realizacji akcji ankietyzacyjnej ponoszą wszyscy zamawiający łącznie. Zakończenie ankietyzacji oraz opracowywania raportu w wersji podstawowej następuje 7 dni od rozpoczęcia realizacji badania omnibusowego.

Wersja podstawowa raportu zawiera zestawienia tabelaryczne (liczbowe i procentowe) dotyczące pytań zleconych przez zamawiającego. Badania omnibusowe zapewniają też możliwość poszerzenia tej wersji o weryfikację hipotez statystycznych w celu wyłonienia istotnych korelacji między zmiennymi oraz o inne analizy statystyczne, a także elementy metody opisowej, ułatwiające interpretację wyników badania omnibusowego.

Jak wzmocnić pozycję firmy na rynku

Komu nie zależy na jak najlepszej pozycji firmy na rynku? Każdy rozsądnie planujący przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że nie może poprzestać na stanie obecnym, ponieważ rynek, otoczenie firmy, klienci, zmieniają się. Trzeba dostosować się do tych zmian, a nawet reagować na nie z wyprzedzeniem. Do tego służą między innymi marketing, reklama, PR, wyspecjalizowane działy sprzedaży. Nie wystarczą jednak pieniądze wyłożone na logotyp, promocję marki, wymyślną stronę internetową, wspaniałe graficznie oferty. Podstawą powinny być solidnie, rzetelnie i szybko wykonane badania marketingowe, w tym przede wszystkim badania rynku.

Co może okazać się pomocne

Tak naprawdę wszystko może okazać się pomocne. W badaniach rynku obowiązują jednak pewne standardy chroniące nadgorliwych przed badaniem wszystkiego (nadmiar informacji może być równie szkodliwy, co ich niedobór). Badanie rynku samo w sobie jest wystarczająco pojemnym pojęciem. Przedsiębiorca – z pomocą profesjonalnej agencji badawczej – powinien je zawęzić. Przyjrzyjmy się bowiem tylko wyrywkowemu zestawieniu, czego mogą dotyczyć badania rynku: struktury rynków, segmentacji, zjawiska konkurencji, nisz rynkowych – ich poszukiwaniom, ryzyka – jego modelom, praw popytu i podaży w praktyce, cen, wartości klienta, jego preferencji zakupowych. Dość szeroki zakres, prawda? Po co jednak badać wszystkie te zjawiska za jednym razem, skoro można przeprowadzać serie badań, a na początek trzeba odfiltrować to, co jest niezbędne dla poprawienia strategii firmy, od tego, co na razie nie jest pilne.

Jakiej metody użyć

Spośród technik i metod ilościowych i jakościowych należy wybrać maksymalnie kilka, w zależności od wielkości planowanego badania (ile zjawisk chcemy zbadać). Wśród metod ilościowych zdecydowanie obecnie dominują badania CAWI, a więc ankiety przez Internet. Na drugim miejscu popularności znajdują się badania telefoniczne (CATI), a dopiero za nimi badania PAPI i CAPI, a więc ankiety papierowe lub wspomagane komputerowo. Jeśli chodzi o metody jakościowe, to do badań klienta czy obsługi warto wybrać tajemniczego klienta i uzupełnić tę metodę wywiadami fokusowymi. W pozostałych działach przydadzą się wywiady pogłębione i indywidualne. Nie należy też zapominać o desk research, czyli analizie danych zastanych i analizie SWOT.

Badania marki jako przykład badań rynku

Badania marki służą przede wszystkim zbadaniu świadomości (spontanicznej lub wspomaganej) u konsumentów, ustaleniu jaka jest pozycja danej marki (porównuje się z konkurencją), określeniu wpływu jakie wywarły kampanie reklamowe na świadomość marki u klientów i oczywiście śledzeniu zauważonych trendów związanych ze świadomością marki.

Badania świadomości marki pomogą ustalić, jaka jest wartość danej marki. Czy jest ona powszechnie znana, czy jest kojarzona pozytywnie, jaki ma potencjał rozwoju. Dzięki temu będzie można stworzyć strategię działania na rzecz kształtowania świadomości marki u klientów obecnych i potencjalnych.