Badania rynku dla firm farmaceutycznych są jednym ze źródeł pozyskiwania wiedzy odnośnie zarządzania apteką, budowania jej silnej pozycji rynkowej, a także sposobu jak zwiększyć jej obroty na rynku. Przyczyniają się one do ułatwiania działań rynkowych.

Warto zlecać przeprowadzanie badań profesjonalnym firmom zewnętrznym, ponieważ sama obserwacja farmaceuty liczby pacjentów i porównywanie ich do wskaźnika średniej krajowej nie zawsze wystarcza. Dobrze jest zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, że apteka wypada gorzej od aptek krajowych? Samo śledzenie liczby odwiedzających aptekę pacjentów może być przeprowadzane bardzo skrupulatnie, lecz nie dostarcza to obiektywnych wniosków. Jest to tylko niewielki wycinek prowadzonych badań rynku farmacji.

Jak zwiększyć zyski

Zwiększenie zysków firmy jest równie ważne jak badanie kontaktów personelu medycznego z klientami i kontrahentami. Dzięki przeprowadzeniu, a potem zastosowaniu wniosków z badań, można zbudować nową i trafniejszą strategią dla firmy. Badanie, jeśli przeprowadza obiektywna firma, może przekazać ważne sygnały o zmianie samego opakowania bądź reklamie w celu dotarcia do strategicznego klienta.

Badania przeprowadza się za pomocą specjalistycznych metod i technik badawczych. Z tego względu można wybierać pomiędzy jakościowymi, a ilościowymi, które oferuje nauka. Odpowiednio dobrane metody znacznie ułatwiają pracę grupy badawczej. Wśród dostępnych metod jakościowych wyróżniamy: indywidualne wywiady pogłębione (IDI), badania fokusowe (FGI), tajemniczy klient (Mystery Shopping). Do metod ilościowych zalicza się: tradycyjne wywiady przy użyciu papierowego kwestionariusza ankiety (PAPI), wywiady przy użyciu urządzeń mobilnych (CAPI), badanie wspomagane komputerowo (CAWI) oraz badania wspomagane telefonicznie (CATI).

Krok po kroku

Przed przystąpieniem do badania warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań, a mianowicie: co badać? Jak badać? Gdzie badać? Dlaczego badać? Kolejnym krokiem jest dopiero wybór opisywanych wyżej metod i technik badawczych. Kluczowym elementem strategicznym firmy jest jej strategia, dlatego podczas przeprowadzania badań, warto zwrócić na nią uwagę i sprawdzić, co już się z niej sprawdziło i wykorzystać, a co należy zmienić. W zakres strategii wchodzą wszelkie przekazy, kontakty z klientami, wizerunek marki, potrzeby klientów oraz ich przyzwyczajenia, jak i skuteczność przedstawicieli medycznych.

Po zakończeniu procesu realizacji badań, następuje kolejny etap, czyli analiza otrzymanych danych. Długość tego etapu uzależniona jest nie tylko od rodzaju badania rynku dla farmacji, lecz także od wyboru metod do badania. Dlatego ważne jest, aby nie wybrać zbyt wielu. Zatem metody jakościowe dostarczają pełniejszych danych na dany temat, lecz metody ilościowe można przełożyć na całą populację, dzięki analizom statystycznym. Ostatnim etapem jest przekazanie firmie opracowanych wniosków z gotowym planem ich wdrażania.