Articles tagged with: rynek medyczny

Badania rynku healthcare

W XXI wieku nauka rozwija się w bardzo szybkim tempie. Każda z jej gałęzi czerpie z nowoczesnych technologii, które niewątpliwie ułatwiają pracę i życie ludzi. Najbardziej pożądanym zachowaniem jest stosowanie niekonwencjonalnych metod działania. Healthcare, czyli opieka medyczna także musi być innowacyjna. Aby rynek medyczny poprawnie i sprawnie funkcjonował, musi korzystać z badawczego i informacyjnego wsparcia. Zmiany zachodzące w branży medycznej wynikają w głównej mierze z uwarunkowań prawnych, działalności konkurencyjnych firm, przyzwyczajeń konsumentów, ale także wszelkich tendencji, które są wynikiem zakresu działania. Głównym zadaniem przeprowadzanych badań rynku healthcare jest funkcjonowanie firmy w efektywny sposób. Proces badawczy nie jest trudny, więc teoretycznie może przeprowadzić go każdy pracownik firmy. W praktyce bywa jednak różnie. Nie zawsze dostęp do danych jest prosty, a będąc jednocześnie badaczem-pracownikiem można nieświadomie wpłynąć na wiarygodność otrzymanych wyników. Warto w takiej sytuacji skorzystać z usług profesjonalnych firm badawczych. Zlecane badania mają za zadanie nakreślić problem, a następnie zmienić dotychczasowe zarządzanie. Przed ostatecznym zleceniem zadania firmie badawczej, warto skorzystać z możliwości przeanalizowania jej doświadczenia. Im więcej projektów o podobnej tematyce firma przeprowadziła, tym większe prawdopodobieństwo, iż nasze badanie wypadnie pomyślnie. Profesjonalny zespół badaczy zrobi wszystko, by jak najlepiej wykonać swoje zadanie i jednocześnie sprostać wymaganiom klienta. Tylko najlepsza agencja badawcza może w szybki i efektywny sposób przeprowadzić badanie rynku healthcare. Wartym podkreślenia jest fakt, iż każda firma może zdecydować się na przeprowadzenie badania. Dzięki nim przedsiębiorstwo otrzymuje obiektywne dane dotyczące mocnych i słabych stron firmy.

Kto jest grupą badawczą?

Zakres działań rynku healthcare jest stosunkowo szeroki i obejmuje wszystkie osoby, które swą działalnością związane są w mniejszym bądź większym stopniu z branżą medyczną. Wśród nich wyróżnia się lekarzy, farmaceutów, pacjentów, personel medyczny, a także przedstawicieli medycznych. Właśnie te grupy są głównym podmiotem badawczym. Natomiast przedmiotem są leki grupy Rx, czyli wydawane na receptę, leki grupy OTC, a więc wydawane bez recepty, a także sprzęt medyczny. Głównym zadaniem prowadzonych badań jest w pierwszej kolejności zapoznanie się z opinią podmiotu badawczego, która następnie może stać się podstawą zmiany strategii firmy lub umocnić jej obecną pozycję w branży.

Proces badawczy

Pierwszym krokiem poprawnie wykonanego badania rynku healthcare jest stworzenie bazy, którą staje się stworzenie konceptualizacji badawczej. W czasie tego procesu określa się krok po kroku działania. Wybierane są również najkorzystniejsze metody i techniki, a następnie z ich pomocą gromadzi się materiał badawczy. W następnym etapie analizowane są zebrane dane, które przekładają się na obiektywne i miarodajne wyniki. Warto jednak podkreślić, że wyniki niczego nie zmieniają. Dopiero zaangażowanie pracowników firmy w proces zmiany może przełożyć się na sukces.

Budowanie silnej pozycji – badania marketingowe farmacja

Badania rynku dla firm farmaceutycznych są jednym ze źródeł pozyskiwania wiedzy odnośnie zarządzania apteką, budowania jej silnej pozycji rynkowej, a także sposobu jak zwiększyć jej obroty na rynku. Przyczyniają się one do ułatwiania działań rynkowych.

Warto zlecać przeprowadzanie badań profesjonalnym firmom zewnętrznym, ponieważ sama obserwacja farmaceuty liczby pacjentów i porównywanie ich do wskaźnika średniej krajowej nie zawsze wystarcza. Dobrze jest zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, że apteka wypada gorzej od aptek krajowych? Samo śledzenie liczby odwiedzających aptekę pacjentów może być przeprowadzane bardzo skrupulatnie, lecz nie dostarcza to obiektywnych wniosków. Jest to tylko niewielki wycinek prowadzonych badań rynku farmacji.

Jak zwiększyć zyski

Zwiększenie zysków firmy jest równie ważne jak badanie kontaktów personelu medycznego z klientami i kontrahentami. Dzięki przeprowadzeniu, a potem zastosowaniu wniosków z badań, można zbudować nową i trafniejszą strategią dla firmy. Badanie, jeśli przeprowadza obiektywna firma, może przekazać ważne sygnały o zmianie samego opakowania bądź reklamie w celu dotarcia do strategicznego klienta.

Badania przeprowadza się za pomocą specjalistycznych metod i technik badawczych. Z tego względu można wybierać pomiędzy jakościowymi, a ilościowymi, które oferuje nauka. Odpowiednio dobrane metody znacznie ułatwiają pracę grupy badawczej. Wśród dostępnych metod jakościowych wyróżniamy: indywidualne wywiady pogłębione (IDI), badania fokusowe (FGI), tajemniczy klient (Mystery Shopping). Do metod ilościowych zalicza się: tradycyjne wywiady przy użyciu papierowego kwestionariusza ankiety (PAPI), wywiady przy użyciu urządzeń mobilnych (CAPI), badanie wspomagane komputerowo (CAWI) oraz badania wspomagane telefonicznie (CATI).

Krok po kroku

Przed przystąpieniem do badania warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań, a mianowicie: co badać? Jak badać? Gdzie badać? Dlaczego badać? Kolejnym krokiem jest dopiero wybór opisywanych wyżej metod i technik badawczych. Kluczowym elementem strategicznym firmy jest jej strategia, dlatego podczas przeprowadzania badań, warto zwrócić na nią uwagę i sprawdzić, co już się z niej sprawdziło i wykorzystać, a co należy zmienić. W zakres strategii wchodzą wszelkie przekazy, kontakty z klientami, wizerunek marki, potrzeby klientów oraz ich przyzwyczajenia, jak i skuteczność przedstawicieli medycznych.

Po zakończeniu procesu realizacji badań, następuje kolejny etap, czyli analiza otrzymanych danych. Długość tego etapu uzależniona jest nie tylko od rodzaju badania rynku dla farmacji, lecz także od wyboru metod do badania. Dlatego ważne jest, aby nie wybrać zbyt wielu. Zatem metody jakościowe dostarczają pełniejszych danych na dany temat, lecz metody ilościowe można przełożyć na całą populację, dzięki analizom statystycznym. Ostatnim etapem jest przekazanie firmie opracowanych wniosków z gotowym planem ich wdrażania.