Articles tagged with: badania opinii

Badania opinii pracowników

Kolejnym, niezmiernie istotnym aspektem w działalności gospodarczej, szczególnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych zatrudniających wielu pracowników, jest badanie opinii pracowników. Dzięki tej formie badawczej, uzyskamy informacje na temat zadowolenia pracowników (bądź też jego braku) z warunków pracy, z otrzymywanego wynagrodzenia, oraz generalnie z jakości organizacji stanowisk pracy, i wszystkich procesów w przedsiębiorstwie.