Articles tagged with: aplikacje dedykowane

Aplikacje dedykowane, czyli rozwiązanie skrojone na miarę

binary-2450152_960_720Kiedy rozpoczyna się jakąkolwiek działalność gospodarczą wymagającą wsparcia informatycznego, aplikacje dedykowane raczej nie zaprzątają głowy przedsiębiorcy, laboranta, badacza czy kogokolwiek innego, kto korzysta z profesjonalnych narzędzi informatycznych. W zupełności starczają bowiem tak zwane narzędzia uniwersalne, których na rynku jest cała masa. Taka sytuacja nie trwa jednak zbyt długo.

W miarę rozrostu danej firmy i specjalizacji naszych działań zaczyna się okazywać, że uniwersalne narzędzia nie posiadają wszystkich funkcji, których potrzebuje nasza organizacja, a obecne funkcje nie są odpowiednio zoptymalizowane. Jedynym sensownym rozwiązaniem staje się zdobycie aplikacji dedykowanych.

Wszyscy korzystają

Odpowiednie wsparcie informatyczne oznacza często różnicę pomiędzy sukcesem i porażką. Wymagane jest ono w praktycznie wszystkich dziedzinach działania organizacji. Można tutaj wymienić dla przykładu chociażby:

 • budżetowanie i controlling;
 • zarządzenie obiegiem dokumentów;
 • prowadzenie rachunkowości i księgowości;
 • zarządzanie kadrami;
 • logistykę;
 • zarządzanie magazynem i wiele innych.

Można też śmiało wysunąć tezę, że praktycznie wszystkie branże w różnych sytuacjach mogą korzystać z takich aplikacji dedykowanych. Są powszechne między innymi w:

 • branży chemicznej;
 • medycynie;
 • sprzedaży detalicznej;
 • budownictwie;
 • gastronomii;
 • hotelarstwie.

Nie ma w zasadzie branży, która nie wymagałaby tworzenia aplikacji skrojonych na miarę.

Idealne dopasowanie do organizacji

Największą zaletą tego typu narzędzi jest to, że nie starają się przewidywać sposobu, w jaki dana firma czy organizacja prowadzi swoją działalność, ale są budowane dokładnie w odpowiedzi na realne zjawiska zachodzące w firmie.

Aplikacje dedykowane mogą mieć różny charakter szczegółowy. Czasami firmy zlecają narzędzie do wykonania jednej konkretnej czynności. Częściej jednak chodzi o to, by organizacja otrzymała kompleksowe narzędzi informatyczne do wpierania całości swojej działalności. Budowanie takiego narzędzi zazwyczaj przebiega powoli.

Wdrażana jest współpraca pomiędzy specjalistami z branży informatycznej oraz organizacją. W ramach tej współpracy najpierw budowane jest narzędzie realizujące jedną funkcję i kiedy zostaje wdrożone, rozbudowywane jest o kolejną funkcję. Trwa nieustannie proces polegający na:

 1. badaniu potrzeb;
 2. projektowaniu narzędzi;
 3. wdrażaniu narzędzi;
 4. ewaluacji działania narzędzi.

Dedykowane rozwiązania informatyczne rozwijają się potem razem z konkretną organizacją.

Systemy dedykowane

Aplikacje dedykowane to inaczej systemy dedykowane . W skrócie, są one danymi rodzajami systemu informatycznego. Najczęściej zdarza się, że ich działalność jest dopasowywana odpowiednio do indywidualnych preferencji zamawiającego ich wykonanie. Bardzo często odbiorcami programów są firmy lub instytucje. Należy wspomnieć, iż oprogramowanie dla firm może być tworzone w sposób indywidualny, by następnie skierować go do konkretnej branży. Ów aplikacje to najczęściej po prostu oprogramowania komputerowe, internetowe lub mobilne.

Wykwalifikowane firmy, których zadaniem jest tworzenie oprogramowań, będą dwoić się i troić, aby stworzony przez nich program urzeczywistniał wszystkie przewidywania zamawiającego. Firma może poszczycić się zaskakująco pomocnym narzędziem, dzięki powierzeniu zadania wykonania oprogramowania szytego na miarę zewnętrznemu przedsiębiorstwu. Aby zwiększyć efektywność pracy zespołu, aplikacja musi spełniać wszystkie wymagane kryteria zamawiającego.

Oprogramowanie komercyjne

Aplikacje dedykowane są najczęściej programami tworzonymi na specjalne zamówienie. Tworzone są głównie w oparciu o preferencje indywidualne zleceniodawcy, jak również o wytyczne, dzięki którym będzie ją można skierować do konkretnego działu przedsiębiorstwa. Programy szyte na miarę w głównej mierze nakierowane są na zaspokajanie potrzeb firmy, a dokładniej – sektorów. Zaletą ów programów jest nie tylko podnoszenie efektów pracy, lecz także znaczące jej ułatwienie. Programy na zamówienie są pomocne w codziennej pracy, gdyż można je odpowiednio dopasować np. do: drukowania dokumentów czy integracji z innymi programami.

Aplikacje bazodanowe

Gotowe rozwiązania, jakie dostępne są na rynku są dobre, lecz nie najlepsze. Nierzadko zdarza się, iż nie są w stanie spełnić wszystkich wymogów, a co za tym idzie, zaspokajają tylko niektóre podstawowe funkcje. Decydując się na zakup gotowej aplikacji, trzeba liczyć się z tym, że może ona nie działać w oczekiwany sposób albo nie zaspokajać podstawowych oczekiwań przedsiębiorstwa. Dużo owocniejszym rozwiązaniem jest stworzenie danej aplikacji. Dzięki temu można uzyskać znacznie krótszy czas wdrażania. Zlecenie wykonania oprogramowania od podstaw jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli dana firma wymaga by ów aplikacja realizowała specyficzne funkcje czy też po prostu, by program działał niezawodnie i zgodnie z określonymi procedurami. Urzeczywistnianie celów jest tylko wtedy możliwe. Pożytkiem dla pracowników stanie się możliwość użytkowania narzędzia, które zdecydowanie ułatwi ich pracę. Należy podkreślić, iż nie każde oprogramowanie będzie prawidłowo działało w danym przedsiębiorstwie. Każda z branż posiada wypracowane specyficzne cechy. Warto w takiej sytuacji wybrać najlepszą firmę, która stworzy odpowiednią aplikację dedykowaną, tak aby uwzględnić w niej charakterystyczne elementy firmy. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma może sprawniej się rozwijać.