binary-2450152_960_720Kiedy rozpoczyna się jakąkolwiek działalność gospodarczą wymagającą wsparcia informatycznego, aplikacje dedykowane raczej nie zaprzątają głowy przedsiębiorcy, laboranta, badacza czy kogokolwiek innego, kto korzysta z profesjonalnych narzędzi informatycznych. W zupełności starczają bowiem tak zwane narzędzia uniwersalne, których na rynku jest cała masa. Taka sytuacja nie trwa jednak zbyt długo.

W miarę rozrostu danej firmy i specjalizacji naszych działań zaczyna się okazywać, że uniwersalne narzędzia nie posiadają wszystkich funkcji, których potrzebuje nasza organizacja, a obecne funkcje nie są odpowiednio zoptymalizowane. Jedynym sensownym rozwiązaniem staje się zdobycie aplikacji dedykowanych.

Wszyscy korzystają

Odpowiednie wsparcie informatyczne oznacza często różnicę pomiędzy sukcesem i porażką. Wymagane jest ono w praktycznie wszystkich dziedzinach działania organizacji. Można tutaj wymienić dla przykładu chociażby:

 • budżetowanie i controlling;
 • zarządzenie obiegiem dokumentów;
 • prowadzenie rachunkowości i księgowości;
 • zarządzanie kadrami;
 • logistykę;
 • zarządzanie magazynem i wiele innych.

Można też śmiało wysunąć tezę, że praktycznie wszystkie branże w różnych sytuacjach mogą korzystać z takich aplikacji dedykowanych. Są powszechne między innymi w:

 • branży chemicznej;
 • medycynie;
 • sprzedaży detalicznej;
 • budownictwie;
 • gastronomii;
 • hotelarstwie.

Nie ma w zasadzie branży, która nie wymagałaby tworzenia aplikacji skrojonych na miarę.

Idealne dopasowanie do organizacji

Największą zaletą tego typu narzędzi jest to, że nie starają się przewidywać sposobu, w jaki dana firma czy organizacja prowadzi swoją działalność, ale są budowane dokładnie w odpowiedzi na realne zjawiska zachodzące w firmie.

Aplikacje dedykowane mogą mieć różny charakter szczegółowy. Czasami firmy zlecają narzędzie do wykonania jednej konkretnej czynności. Częściej jednak chodzi o to, by organizacja otrzymała kompleksowe narzędzi informatyczne do wpierania całości swojej działalności. Budowanie takiego narzędzi zazwyczaj przebiega powoli.

Wdrażana jest współpraca pomiędzy specjalistami z branży informatycznej oraz organizacją. W ramach tej współpracy najpierw budowane jest narzędzie realizujące jedną funkcję i kiedy zostaje wdrożone, rozbudowywane jest o kolejną funkcję. Trwa nieustannie proces polegający na:

 1. badaniu potrzeb;
 2. projektowaniu narzędzi;
 3. wdrażaniu narzędzi;
 4. ewaluacji działania narzędzi.

Dedykowane rozwiązania informatyczne rozwijają się potem razem z konkretną organizacją.