Articles tagged with: CATI-System

Systemy dedykowane

Aplikacje dedykowane to inaczej systemy dedykowane . W skrócie, są one danymi rodzajami systemu informatycznego. Najczęściej zdarza się, że ich działalność jest dopasowywana odpowiednio do indywidualnych preferencji zamawiającego ich wykonanie. Bardzo często odbiorcami programów są firmy lub instytucje. Należy wspomnieć, iż oprogramowanie dla firm może być tworzone w sposób indywidualny, by następnie skierować go do konkretnej branży. Ów aplikacje to najczęściej po prostu oprogramowania komputerowe, internetowe lub mobilne.

Wykwalifikowane firmy, których zadaniem jest tworzenie oprogramowań, będą dwoić się i troić, aby stworzony przez nich program urzeczywistniał wszystkie przewidywania zamawiającego. Firma może poszczycić się zaskakująco pomocnym narzędziem, dzięki powierzeniu zadania wykonania oprogramowania szytego na miarę zewnętrznemu przedsiębiorstwu. Aby zwiększyć efektywność pracy zespołu, aplikacja musi spełniać wszystkie wymagane kryteria zamawiającego.

Oprogramowanie komercyjne

Aplikacje dedykowane są najczęściej programami tworzonymi na specjalne zamówienie. Tworzone są głównie w oparciu o preferencje indywidualne zleceniodawcy, jak również o wytyczne, dzięki którym będzie ją można skierować do konkretnego działu przedsiębiorstwa. Programy szyte na miarę w głównej mierze nakierowane są na zaspokajanie potrzeb firmy, a dokładniej – sektorów. Zaletą ów programów jest nie tylko podnoszenie efektów pracy, lecz także znaczące jej ułatwienie. Programy na zamówienie są pomocne w codziennej pracy, gdyż można je odpowiednio dopasować np. do: drukowania dokumentów czy integracji z innymi programami.

Aplikacje bazodanowe

Gotowe rozwiązania, jakie dostępne są na rynku są dobre, lecz nie najlepsze. Nierzadko zdarza się, iż nie są w stanie spełnić wszystkich wymogów, a co za tym idzie, zaspokajają tylko niektóre podstawowe funkcje. Decydując się na zakup gotowej aplikacji, trzeba liczyć się z tym, że może ona nie działać w oczekiwany sposób albo nie zaspokajać podstawowych oczekiwań przedsiębiorstwa. Dużo owocniejszym rozwiązaniem jest stworzenie danej aplikacji. Dzięki temu można uzyskać znacznie krótszy czas wdrażania. Zlecenie wykonania oprogramowania od podstaw jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli dana firma wymaga by ów aplikacja realizowała specyficzne funkcje czy też po prostu, by program działał niezawodnie i zgodnie z określonymi procedurami. Urzeczywistnianie celów jest tylko wtedy możliwe. Pożytkiem dla pracowników stanie się możliwość użytkowania narzędzia, które zdecydowanie ułatwi ich pracę. Należy podkreślić, iż nie każde oprogramowanie będzie prawidłowo działało w danym przedsiębiorstwie. Każda z branż posiada wypracowane specyficzne cechy. Warto w takiej sytuacji wybrać najlepszą firmę, która stworzy odpowiednią aplikację dedykowaną, tak aby uwzględnić w niej charakterystyczne elementy firmy. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma może sprawniej się rozwijać.

Optymalizacja procesu badawczego

Zanim rozpoczniemy badanie, powinniśmy ustalić, jakie są cele ogólne i szczegółowe naszego projektu. Następnie dobieramy metody/techniki badawcze, konstruujemy narzędzia (ankiety i scenariusze), dobieramy próbę i dopiero potem przechodzimy do realizacji. Sama realizacja również dzieli się na etapy, takie jak przeszkolenie ankieterów/moderatorów, kompletowanie materiału z badań ilościowych i jakościowych, kontrola procesu pozyskiwania danych. W celu optymalizacji realizacji badania, należy zadbać o odpowiednie oprogramowanie badawcze, gwarantujące wysoką jakość procesu badawczego i szybkość realizacji badania.

Nowoczesne podejście do badań ilościowych

Nowoczesne podejście do badań ilościowych przejawia się w wykorzystaniu komercyjnych narzędzi elektronicznych. Od tradycyjnych ankiet wspieranych komputerowo (CAPI), przez ankiety internetowe (CAWI), po badania telefoniczne (CATI). Dzięki automatyzacji procesu zbierania danych, możliwa jest bieżąca kontrola nad założoną próbą, zminimalizowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia błędnych danych do formularzy ankiet, właściwe zarządzanie ankieterami, sprawdzanie statystyk postępu badania on-line, szybkie wygenerowanie zbiorczych zestawień po zakończeniu projektu.

Metody ilościowe ze wsparciem komputerowym sprawdzają się w każdej dziedzinie. Można dzięki nim zbadać opinie mieszkańców na temat wydarzeń, określić poziom zadowolenia mieszkańców z życia w regionie, władz, instytucji publicznych, zdiagnozować problemy społeczne, zbadać satysfakcję, opinie i lojalność klientów, pracowników itd., sporządzić profil klienta oraz wskazać wady i zalety badanego produktu, skutecznie przeprowadzić badania marketingowe, rynkowe, badania społeczne, opinii, badania ewaluacyjne.

Wsparcie badań telefonicznych

Jak widać newralgicznym punktem realizacji badań CATI jest system badawczy do badań telefonicznych, ponieważ w całości odbywają się one poprzez oprogramowanie do CATI (do wykonywania połączeń i do wypełniania formularzy ankiet). Niezależnie od tego, czy są to badania rynku, społeczne, ewaluacje, czy inna dziedzina, kluczowa jest metoda badawcza bądź technika badawcza, której używamy. W przypadku CATI na rynku badawczym istnieją zarówno darmowe, jak i komercyjne systemy wsparcia. Wybór jednego z nich jest najważniejszy dla firmy badawczej. Jednym z polecanych rozwiązań jest polskie oprogramowanie CATI-System, stworzone przez informatyków, data managerów i analityków firmy Biostat z Rybnika. Warto wybrać oprogramowanie, które zapewnia intuicyjny interfejs, automatyczne tworzenie kopii zapasowych formularzy i baz danych poszczególnych badań, pełną zgodność z popularnymi przeglądarkami internetowymi, łatwy mechanizm tworzenia i testowania logiki ankiety (przejść pomiędzy pytaniami), wprowadzanie treści graficznych i multimedialnych do formularzy, przyjazne zarządzanie bazami numerów, czy moduł pozwalający śledzić postępy badania.