Zalety przeprowadzania ankiet w panelach konsumenckich

Obecnie ankiety realizuje się przede wszystkim dzięki przeznaczonym stricte do tego celu panelom konsumenckim. Wiąże się z tym wiele zalet, w tym m.in. łatwość przeprowadzania, dzięki czemu mogą przygotować je zupełnie samodzielnie również te zespoły, które nigdy wcześniej nie wykonywały tego typu badań. Jakie są inne zalety ankiet internetowych?

Dostęp do dużej grupy respondentów

Zwłaszcza dla przedsiębiorstwa, dotarcie dokładnie do jego grupy docelowej jest na wagę złota. Taką możliwość dają panele konsumenckie do przeprowadzania ankiet, takie jak choćby Badanie-Opinii.pl. Zarejestrowanych jest na niej około 150 tys. osób ankietowanych (liczba ta stale wzrasta), które zostały podzielone według kryteriów takich jak:

  • płeć,
  • wiek,
  • status mieszkaniowy,
  • dochód na członka rodziny,
  • sytuacja zawodowa,
  • zwyczaje zakupowe,
  • zainteresowania,
  • hobby,
  • użytkowane na co dzień urządzenia.

Dzięki tak dokładnym informacjom, firma może precyzyjnie i w oparciu o różne kryteria wskazać, do kogo mają zostać rozesłane ankiety.

Niski koszt realizacji

Istnienie gotowych paneli konsumenckich sprawia też, że przeprowadzenie tego typu ankiet jest obecnie naprawdę tanie. Koszt ten można również łatwo kontrolować, m.in. dzięki zwiększaniu lub zmniejszaniu liczby pytań, a także wskazywaniu, do jak dużej grupy osób ankiety mają trafić.

Warto przy tym pamiętać, że taka grupa powinna być reprezentatywna, dlatego też zaleca się, by liczyła niemniej niż 300 osób.

Pomoc ekspertów

O ile ankietę można zbudować w pełni samodzielnie, to w przypadku strony Badanie-Opinii.pl można liczyć również na wsparcie ekspertów. Takie badanie także w całości można zlecić statystykom, dzięki czemu firma będzie miała pewność, że zostanie ono przeprowadzone zgodnie z metodologią.

Łatwość tworzenia kwestionariuszy

Kluczem do dobrego badania jest prawidłowe stworzenie ankiety. Taki kwestionariusz powinien być zbudowany według kilku ściśle określonych zasad, np. zadawania pytań od ogółu do szczegółu, a także prawidłowego oraz jasnego sposobu ich tworzenia.

Ważny jest też format pytania, przy czym na platformie Badanie-Opinii.pl zleceniodawca ma do wyboru kilkanaście ich rodzajów, w zależności od swoich bieżących potrzeb. Takich rodzajów pytań jest aż 20, dlatego też można dopasować, który z nich będzie adekwatny do konkretnego z nich.

Wyniki podawane w przystępnej formie

Wyniki ankiet przeprowadzanych w panelach konsumenckich są również podawane w naprawdę przystępnej oraz praktycznej formie wykresów oraz tabel. To właśnie dzięki temu można od razu wyciągać z nich odpowiednie wnioski i to nawet wtedy, gdy nie jest się ekspertem w realizacji tego typu przedsięwzięć.

Zalety przeprowadzania ankiet w panelach konsumenckich są rozliczne, dlatego też stanowią one tak cenne źródło informacji dla przedsiębiorstw. W związku z tym szacuje się również, że ich popularność będzie w następnych latach wzrastać i to nawet o kilkanaście procent.

Specyfika badań satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich

W Polsce jest ponad 30 tys. salonów fryzjerskich, z czego część z nich należy do sieci. W przypadku tych ostatnich zdarza się, że opinie na temat poszczególnych punktów znacznie się różnią. Aby zbadać te różnice oraz ich przyczyny, wykonuje się badania satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich. Czego dokładnie można się dzięki nim dowiedzieć?

Ujednolicić standardy

Salony fryzjerskie zaliczane do sieci powinny cechować się zbliżonym standardem usług. W tym celu przeprowadza się szkolenia pracowników oraz przygotowuje zbiór zasad pozwalający osiągnąć podobny poziom. Często jednak okazuje się, że niektóre salony notują znaczne zyski, inne zaś przynoszą straty. Aby dowiedzieć się, z czego to wynika, można przeprowadzić badania satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich.

Pozwala to wskazać na elementy różniące pomiędzy sobą poszczególne punkty, co później pomaga w ich zniwelowaniu. Wszystko po to, aby klient korzystający z jednego salonu danej sieci, mógł oczekiwać podobnie wysokiej jakości usług w innym.

Pytania przy badaniu satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich

Podczas badania satysfakcji, klientom zadaje się szereg różnych pytań, od oceny zgodności usługi ze zleceniem, przez postrzeganie stanu technicznego używanych urządzeń i przyborów, aż po warunki higieniczno-sanitarne. Istotne znaczenie podczas wizyty w salonie ma również subiektywnie postrzegana atmosfera, co do której także można pozyskać informacje przeprowadzając badania satysfakcji.

Klienci mogą wskazać, czego podczas takiej wizyty im brakowało, a także czym dana oferta się wyróżniała. Niejednokrotnie prosi się też klientów o wskazanie motywów sprawiających, że wybierają oni daną ofertę, a także czynników wpływających na ich lojalność.

Jak przebiega badanie satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich?

Jedną z metod badawczych jest wykorzystanie ankiety, którą po wykonaniu usług wypełnia klient salonu. Oczywiście musi być ona wcześniej ona odpowiednio opracowana, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki danej branży.

Takie badanie satysfakcji mogą Państwo zlecić ekspertom Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®, którzy przeprowadzają analizy dla klientów wielu różnych sektorów. Co ważne, zajmują się oni nie tylko metodologią badania, ale również podejmują się analizy wyników uzyskanych ankiet. Dzięki temu firma może być pewna, że uzyska wiarygodne rezultaty i na ich podstawie będzie mogła szybciej wdrożyć odpowiednie działania naprawcze.

Co robi się z wynikami badania satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich?

Dzięki wynikom można zidentyfikować, z czego wynikają różnice pomiędzy salonami należącymi do jednej sieci oraz wdrożyć odpowiednie strategie działania. Zazwyczaj wiele do życzenia pozostawia jakość obsługi, wówczas niezbędne są dodatkowe szkolenia dla pracowników oraz wdrożenie systemów motywujących. Mogą sprawdzić się też systemy premiowania dla punktów, które osiągnęły najlepsze wyniki.

Badanie satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich warto cyklicznie powtarzać, gdyż tylko wtedy możliwe jest ciągłe podnoszenie standardu działania i notowanie satysfakcjonujących zysków.

Forum dermatologiczne czy rozmowa z dermatologiem online?

Większość osób, zanim skorzysta z fachowej porady lekarskiej, odpowiedzi na pytania szuka w wyszukiwarce internetowej. Niestety informacje dostępne na forach nie zawsze są zgodne z prawdą, dlatego w przypadku wątpliwości lepiej skorzystać z platformy haloDoctor.pl, która zrzesza lekarzy aż 40 specjalizacji, w tym m.in. dermatologa online.

Błędna diagnostyka

Problemem w przypadku „samodzielnego diagnozowania” problemu skórnego jest to, że rozpoznanie może być błędne. Wówczas wiele osób próbuje na własną rękę wdrożyć środki lecznicze lub rezygnuje z porady lekarskiej. Niestety może prowadzić to do pogorszenia stanu zdrowia.

Dodatkowo w przypadku pytań zadawanych na forach dermatologicznych również nie można mieć pewności, kto odpowiada na takie pytanie i czy ma do tego stosowne kompetencje. Dlatego nie warto ryzykować swojego zdrowia i trzeba skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Fachowa porada na wyciągniecie ręki

Dzięki platformie haloDoctor.pl konsultacja lekarska dostępna jest niemalże o każdej porze dnia i nocy, z wybranym przez siebie specjalistą. Wystarczy wejść do serwisu, wybrać lekarza danej specjalizacji oraz odpowiednią dla siebie godzinę, uiścić opłatę i czekać na porę spotkania. Taka konsultacja online z dermatologiem to najlepszy sposób, aby mieć pewność, że udzielona porada jest fachowa i zgodna z najlepszą wiedzą medyczną.

Rozmowa z dermatologiem online jest dostępna praktycznie od ręki dla pacjentów, którzy korzystają z bezpiecznej i cieszącej się ogromnym zaufaniem platformy haloDoctor.pl. Wejdź i sprawdź, jak wiele dzięki niej masz możliwości.

Realizacja erecepty w aptece

Erecepty są z nami od 8 stycznia 2020 roku i coraz mniej osób ma wątpliwości co do tego, jak dokładnie należy ich używać. Są one bowiem bardzo praktyczne i problemów z ich realizacją nie mają nawet seniorzy. Jak wygląda to w praktyce, jak należy realizować erecepty i dlaczego jest to tak wygodna forma zakupu lekarstw?

Czym jest erecepta?

Erecepta stanowi elektroniczny dokument będący następcą recept papierowych. Taka forma ma bardzo wiele zalet. Po pierwsze, pacjent nie musi obawiać się, że wykupi i zażyje nieodpowiedni lek. Nie musi również martwić się, że zgubi ereceptę lub ulegnie ona uszkodzeniu. Łatwe jest także wykupienie i można zrobić to w każdej aptece na terenie naszego kraju, nie ma więc żadnych ograniczeń geograficznych.

Realizacja erecepty

Wypisana przez lekarza erecepta zapisywana jest w systemie informatycznym, dlatego informacja o niej nie ulegnie ani zgubieniu, ani zniszczeniu. Aby móc ją zrealizować, wystarczy przekazać farmaceucie wydruk informacyjny w formie papierowej, kod uzyskany poprzez SMS (trzeba go podać wraz z numerem PESEL) albo plik PDF przesyłany na e-mail. Realizacja erecepty jest również łatwa dla samego farmaceuty. W przypadku papierowych, wielu miało problem z przeczytaniem nazwy leku, co często wynikało z nieczytelnego charakteru pisma lekarzy. Dzięki ereceptom nie ma już jednak takiego problemu, a przez to leki są wydawane znacznie szybciej.

Jak postąpić z ereceptą zbiorczą?

Pacjent dzięki erecepcie może zakupić nie tylko jeden, ale również kilka lekarstw. W takiej sytuacji nie ma obowiązku nabycia wszystkich pozycji z listy w jednej aptece. Wówczas część może być zrealizowana w jednej placówce, zaś część w innej. Również będzie wymagało to podania kodu dostępu przypisanego do danej zbiorczej erecepty, a także przekazania numeru PESEL.

Czy ereceptę można zrealizować online?

Choć dzięki platformie haloDoctor.pl lekarz może przepisać pacjentowi ereceptę podczas e-Wizyty, to niestety wciąż nie ma możliwości jej wykupienia w aptece internetowej i otrzymania leków kurierem lub pocztą. Podobnie jak wcześniej, niezbędna jest wizyta w placówce stacjonarnej, choć być może w przyszłości sytuacja ta ulegnie zmianie. Jak widać realizacja erecepty jest szybka, łatwa i wygodna, co należy do jej głównych zalet. Potwierdza to fakt, że nie mają z tym większego problemu również starsi pacjenci, w przypadku których wcześniej często dochodziło do zgubienia papierowych recept lub ich przypadkowego niszczenia. Na szczęście sytuacja ta odeszła w zapomnienie, właśnie dzięki ereceptom.