Nowoczesne podejście do zarządzania firmą obejmuje prowadzenie – regularnie – badań rynku i opinii, w tym badań marketingowych. Silną pozycję na rynku można bowiem zbudować tylko wtedy, kiedy zarządzający przedsiębiorstwem znają opinie klientów, kontrahentów i konkurencji. Wiedzą na jakie ceny produktów i usług mogą pozwolić, jakie są oczekiwania w stosunku do opakowań, zawartości opakowań, czy standardów obsługi. Dlatego firmy badawcze specjalizują się właśnie w badaniach rynku i badaniach marketingowych. Dawnej w tym celu bardzo często stosowano ankiety PAPI, a więc tradycyjne, papierowe formularze i CATI – badania telefoniczne. Dzisiaj te formy są spychane na bok przez badania CAWI – ankiety internetowe. Ich zaletą jest to, że nie wymagają pośrednictwa ankietera. To sam respondent decyduje kiedy i gdzie wypełnia ankietę, sam także interpretuje treść pytań. Badania te mają też minusy. Jest nimi stosunkowo długi czas realizacji i brak gwarancji spełnienia zakładanej próby. Badania internetowe to jednak przyszłość rynku badawczego w Polsce i czas się do tego przyzwyczaić.

Panel płatnych ankiet

Ankiety internetowe niosą ze sobą ogromny potencjał. Co najważniejsze – nie są darmowe. W Internecie istnieje bardzo dużo paneli online do realizowania badań CAWI. Proces rejestracji w nich jest bardzo łatwy. Wystarczy zapoznać się z regulaminem danego panelu ankiet, sprawdzić przy jakiej agencji badawczej on działa, następnie uzupełnić podstawowe dane. Następnie, po uzupełnieniu swojego profilu o dodatkowe dane, takie jak doświadczenie, zainteresowania, najważniejsze zwyczaje zakupowe, wystarczy oczekiwać na maile z zaproszeniami do kolejnych badań. Zawsze warto mieć na uwadze, że w takim panelu nie padają pytania o numer PESEL, czy numer karty kredytowej. Trzeba podać dane osobowe, ale takie jak imię, nazwisko, województwo zamieszkania, wielkość zamieszkiwanej miejscowości (a nie dokładny adres) i oczywiście numer konta w systemie PayPal, czy innym systemie wybranym przez firmę badawczą do zamieniania punktów na pieniądze (tzw. ankiety za punkty i nagrody). Wypełnianie ankiet internetowych ma być nie tylko płatne, ale i bezpieczne, więc zainteresujmy się sprawą zabezpieczeń opisanych w regulaminie danego panelu online.

Wypełnianie płatnych ankiet

Po tym, jak już zadbaliśmy o bezpieczeństwo, możemy przejść do wypełniania płatnych ankiet. Jest to bardzo proste. Nowoczesne systemy do obsługi badań działają naprawdę intuicyjnie. Dodatkowo, w mailu powiadamiającym o badaniu są też podstawowe informacje, jak wypełniać ankietę w panelu online. Są one następnie powtórzone jako instrukcje przed każdym pytaniem. Zawsze wiemy więc, czy to pytanie wielo- czy jednokrotnego wyboru, kiedy należy wypełnić pole tekstowe itp. Zarabianie na ankietach powinno być – i jest – przyjazne dla użytkownika. Dodatkowo, dzięki panelom ankiet internetowych, tworzą się społeczności respondentów, a potem – społeczność badaczy.