Articles tagged with: statystyka

Nowości w statystyce medycznej

Statystyka medyczna stanowi coraz większe pole zainteresowania profesjonalnych agencji badawczych. Nawet jeśli nie współpracowały one wcześniej z firmami CRO (Clinical Research Organization), instytucjami naukowymi bądź firmami farmaceutycznymi i medycznymi, tylko zajmowały się badaniami rynku i opinii, teraz muszą rozszerzać działalność o obsługę badań klinicznych, obserwacyjnych, edukacyjnych, epidemiologicznych, biorównoważności. Wynika to z prostego faktu wzrastającej konkurencyjności rynku medycznego, farmaceutycznego i badawczego. Należy się do obowiązującego trendu dostosować, co oznacza również specjalizację w statystyce medycznej.

Kiedy należy wziąć pod uwagę przyszłe analizy?

O tym, jakim analizom i testom ma być poddany materiał badawczy, jakie na jego podstawie mają powstać modele, trzeba myśleć już projektując cały projekt badawczy. Niezależnie od tego, czy jest to badanie kliniczne, czy obserwacyjne bądź innego typu. Na ten fakt nie wpływają również istotne różnice w uregulowaniach prawnych dotyczących prowadzenia różnorodnych badań. Wymogi, których należy przestrzegać, są także określone przez stowarzyszenia badaczy i firm badawczych, a także instytucji medycznych i firm farmaceutycznych. Najlepsze firmy badawcze postępując zgodnie z tymi wymaganiami i regułami. Zawiera się w tym również uwzględnienie niezbędnych analiz statystycznych już w czasie pierwszego etapu badania, kiedy ustala się próbę, metody randomizacji, opracowuje plan analizy statystycznej (SAP), wszystko zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi. Bardzo wiele ułatwiają rozwinięte już systemy badawcze dostępne na polskim rynku, automatyzując, np. wymagania dotyczące założonej próby. Niektóre z nich są bardzo zaawansowane i unikatowe. Jednym z takich przykładów nowości w statystyce medycznej jest Medfile.pl, czy eCRF.biz. Nadal jednak nadzór zespołu badawczego jest niezbędny dla prawidłowej realizacji procesu.

Co po zamknięciu bazy danych?

Po przygotowaniu metodologii, zorganizowaniu badania w instytucji medycznej, a więc również załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, następuje faza realizacji, która może trwać nawet kilka miesięcy. Jest to zbieranie danych w czasie każdej z zaplanowanych i nieplanowanych wizyt pacjentów objętych badaniem. Po zakończeniu ostatniej wizyty następuje zamknięcie bazy danych. Zespół badawczy może przystąpić do analiz statystycznych zebranego materiału. W tej fazie kluczowe znaczenie ma doświadczenie, poziom wiedzy i różnorodność zespołu statystycznego. Konieczne jest, w zależności od projektu, obecność w nim: osób z wykształceniem medycznym, biotechnologów, bioinformatyków, specjalistów baz danych, programistów, czy matematyków. Mają oni za zadanie przeprowadzenie zaawansowanych medycznych analiz statystycznych, od analiz opisowych, przez porównawcze, regresji, przeżywalności, czynników ryzyka. Oprócz tego mają oni przeprowadzić testy, jak testy przeżywalności. A także opracować modele, jak modele przeżycia. Na tej podstawie powstaje raport, opracowany zgodnie ze standardami czasopism listy filadelfijskiej (Master Journal List).

Sondaże społeczne jako narzędzie biznesowe

Jednym z ciekawszych narzędzi biznesowych, z jakimi spotykamy się na co dzień w naszej pracy, są wszelkiego rodzaju sondaże, mające na celu określenie opinii grupy konsumentów, odbiorców usług, o danych produktach bądź też usługach. Oczywiście w wyniku przeprowadzanych sondaży możemy także pozyskać informacje o tym, jak zapowiada się przyszły okres rozliczeniowy pod względem wielkości sprzedaży, co przecież jest dość istotne, w celu konkretnego zaplanowania budżetu w przedsiębiorstwie. Warto więc pamiętać o tym wyjątkowo ciekawym narzędziu, które w sprawnych rękach, może stanowić bardzo dobry sposób na poprawę efektywności przedsiębiorstwa.

Obliczenia statystyczne.

Wśród wielu innych obowiązków w naszej codziennej pracy, znajdują się także wszelkiego rodzaju obliczenia statystyczne, które na chwilę obecną, można powiedzieć, stanowią dla nas wszystkich swego rodzaju pasję. Jest to bardzo ważna sprawa, bowiem prowadzenie skutecznych badań statystycznych, jest możliwe tylko wtedy, kiedy posiadamy odpowiednia wiedzę oraz umiejętności pozwalające nam na prawidłowe, przeprowadzanie wszelkiego rodzaju obliczeń statystycznych, a bez pasji w kierunku statystki, oraz nauk pokrewnych ciężko będzie taki poziom prowadzenia pracy osiągnąć.

Badania statystyczne

Badania statystyczne, to nasze codzienne zajęcie, wobec czego możemy w tej kwestii powiedzieć wyjątkowo dużo. Przede wszystkim trzeba tutaj zaznaczyć, iż badania statystyczne, to jeden z najważniejszych rodzajów badań przeprowadzanych przez większość agencji badawczych. Ten typ badania, ma za zadanie określenie zachowania się zjawisk masowych, co nadaje się do zastosowania przede wszystkim w biznesie na dość dużą skalę, czyli we wszystkich tych przedsiębiorstwach, które swoje usługi, bądź też produkty, kierują do bardzo dużych liczb klientów.