W kwestii zarządzania procesami badawczymi należy podkreślić w szczególny sposób rolę monitora badania klinicznego. Tym samym pracownik firmy CRO (contract research organization) daje szansę na kontrolowanie przebiegu procesów badawczych oraz szybkie tworzenie rozwiązań, które będą nastawione na osiągnięcie pożądanego sukcesu.

Pacjenci także mają swoje cele

Mówiąc o sukcesie procesu badawczego należy zdać sobie sprawę, że tylko podejmowanie działań, które będą nakierowane na:

  • bezpieczeństwo i dobro pacjentów;
  • zachowanie ustalonych procedur;
  • spełnianie przyjętych norm i wymagań

przyniosą sukces. Nie można zapomnieć, że za każdym procesem badawczym znajduje się indywidualny człowiek, który skoncentrowany jest na osiągniecie celów, które często zbiegają się z celami osób zlecających badanie.

 

 

Monitor powinien zadbać o bezpieczeństwo

Mimo to nie można zapominać, że postawione cele badawcze powinny być zgodne między innymi  z postanowieniami komisji bioetycznej. Tym samym osoba w postaci monitora ma za zadanie kontrolować przebieg badania oraz wskazywać na niepokojące bądź niepożądane zdarzenia. O monitorze można powiedzieć, iż jest osobą, która:

  • zachowuje potrzebny dystans;
  • wyróżnia się obiektywnością względem badanego zagadnienia.

Działania podejmowane przez monitora powinny być w dużym stopniu nakierowane na realizację dobra pacjenta rozumianego z perspektywy jego komfortu, bezpieczeństwa oraz jakości życia.

 

 

Badanie zorientowane na dobro pacjentów

Samo badanie kliniczne, które jest prawidłowo przeprowadzone powinno uwzględniać w swoich poczynaniach przede wszsytkim:

  • zapisy znajdujące się w Deklaracji Praw Człowieka;
  • bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w badanie;
  • tolerancję i szacunek;
  • skuteczność wraz z korzyściami terapeutycznymi;
  • świadomą zgodę pacjentów.

Świadczy to o tym, że badacze nie powinny skupiać się jedynie na otrzymanych wynikach, lecz na człowieku jako pacjencie. Najpierw należy zadbać o pacjenta, a następnie skupić się na efektach.

 

 

Pacjenci nie powinni znajdować się na drugim planie

Na drodze realizowanego procesu badawczego warto zwrócić uwagę na potrzebę monitorowania badania klinicznego, co możliwe jest dzięki CRO. Ma to nie tylko na celu rozwój dotychczas podejmowanych działań, ale przede wszystkim zadbanie o szeroko pojmowane dobro pacjenta, co następnie przekłada się na jakość i wartość prowadzonych badań.