Badania PMS dla farmacji

Prowadzenie każdej działalności biznesowej – niezależnie od jej charakteru – wiąże się obecnie z koniecznością nieustannego poznawania rynku. W tym celu przeprowadza się rozmaite badania, do których zalicza się badania marketingowe. Związana jest z nimi metodologia, której celem jest znalezienie sposobu możliwie jak najlepszego przeprowadzania badań. Ma to na celu zapewnienie jak największej wartości otrzymywanych wyników. W badaniach marketingowych – również tych koncentrujących się na PMS – wyróżnia się dwa podstawowe nurty. Właśnie na ich opisie chcieliśmy się skoncentrować tym razem.

Podejście pozytywistyczne w badaniach PMS

Jest to bardzo zbliżone do tego, które stosowane jest w przypadku badań przyrodniczych i fizycznych. Natura badanej rzeczywistości – niezależnie od tego, czy są to badania PMS, czy też dotyczące jakiegokolwiek innego problemu – opisuje się jako:

-dyskretną;

-fargmentaryczną;

-jednorodzną;

-podzielną.

Takie rozumowanie sprawia, że konsumenci postrzegani są jako jednostki, które na czynniki otoczenia reagują w sposób bierny. Oznacza to, że na pojawiający się bodziec reagują oni w sposób automatyczny. Jaki cel mają badania marketingowe w tym podejściu? Podejmują one próbę opisania reguł, które kierują zachowaniami konsumentów. Poznanie ich pozwala natomiast na przewidywanie pewnych zjawisk zachodzących na rynku.

Podejście interpretacyjne

W tym wypadku postępowanie konsumentów jest naprawdę głęboko interpretowane. Wszystko za sprawą rzetelnej analizy ich wypowiedzi, zachowań, a także wszystkich reakcji o charakterze niewerbalnym. Cechą charakterystyczną uzyskanych w tym podejściu wyników jest ich jednostkowość.

Oznacza to, że uogólnienia statystyczne nie mają w tym wypadku żadnego zastosowania. Nie można zapomnieć, że wyniki muszą być zawsze odnoszone do kontekstu, w jakim zostały uzyskane. Znaczenie mają także czynniki kulturowe oraz wyznawana nie tylko przez osoby badające, ale również badaczy hierarchia wartości. Konsument jest aktywny. Wpływa on na procesy społeczne, a także wszystkie sytuacje wywołujące impulsy skłaniające do podjęcia ściśle określonych działań.

Podejście w badaniach marketingowych ma naprawdę istotne znaczenie. Wpływa bowiem na charakter prowadzonych analiz, a także stosunek do uzyskanych wyników. Projektując badania marketingowe, nie może więc pominąć również kwestii zastosowanego paradygmatu. To jeden z istotniejszych elementów, o czym doskonale zdają sobie sprawę wszyscy ci, którzy badaniami marketingowymi zajmują się na co dzień. I nie ma tu znaczenia czy badamy PMS, czyli inne zjawisko.

Posted in: Marketing.
Last Modified: May 9, 2017