Tworzone na potrzeby wielu przedsiębiorstw dokumenty są często problematyczne w uporządkowaniu. Tysiące zamkniętych szczelnie archiwów przechowują tomy ważnych akt, dokumentacji z różnych dziedzin nauki, dokumentów firmowych oraz istotnych danych na temat społeczeństwa. Przez wiele lat nie istniało rozwiązanie aby w sprawny sposób uporządkować i odpowiednio zmagazynować ważną dokumentację. Nowoczesne technologie przyniosły w końcu odpowiednie rozwiązanie.
 

Nowoczesność

Powszechna cyfryzacja wpływa nie tylko na wiele gałęzi gospodarczych ale także na społeczeństwo, które podążając za „duchem czasu” wymaga od poszczególnych instytucji dopasowania się do panujących trendów. Nowoczesne przechowywanie danych umożliwia uwolnienie przestrzeni magazynowych oraz łatwą nawigację i zarządzanie dokumentami wśród dokumentacji. W 2017 roku ten system wkroczył także w obszar dokumentacji medycznej, która zaczęła funkcjonować, jako Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Zanim jednak użytkowanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej stanie się codzienną koniecznością warto zapoznać się z nią stopniowo, żeby uniknąć ewentualnych trudności związanych z wdrożeniem EDM na raz. Korzystanie z e-Dokumentacji stało się codzienną praktyką w wielu placówkach świadczących usługi na rzecz ochrony zdrowia – ich doświadczenie przekonuje, że na skuteczną zmianę funkcjonowania potrzeba przygotowań.
 

Oprogramowanie do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna wymaga specjalistycznego oprogramowania, które służy zarówno do generowania jak i gromadzenia danych. Aplikacje do EDM firm świadczących usługi w zakresie IT – różnią się one oczywiście w zależności od producenta, jednak wszystkie z pewnością muszą:

  • zabezpieczać informacje (dane wrażliwe) na temat pacjentów przed zniszczeniem uszkodzeniem lub utratą;
  • zabezpieczać dostęp do informacji medycznych i danych osobowych pacjentów, przed osobami nieuprawnionymi;
  • zapewniać selektywny dostęp do gromadzonych informacji;
  • rejestrować historię zmian wraz z informacjami o autorach tych zmian;
  • generować postać pisemną dokumentacji;
  • być zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i rozporządzeniami RODO.

Także Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat proponuje lekarzom i pracownikom medycznym kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu prowadzenie EDM będzie przebiegać sprawnie i szybko. Ponadto oprogramowanie Medfile® posiada wiele modułów, poprzez które można dodatkowo zarządzać częścią funkcji administracyjnych placówki medycznej lub gabinetu.
 

Rozpoznanie potrzeb

Elektroniczną Dokumentację Medyczną aplikacja Medfile® została opracowana w oparciu o potrzeby i konsultacje ze specjalistami prywatnych gabinetów lekarskich i wielospecjalistycznych dużych placówek medycznych. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® to wdrażanie rozwiązań, zgłaszanych przez praktyków mających codziennie do czynienia z pacjentami.
 

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenia danych pacjentów dotyczą dwóch zagadnień: dostępu oraz tworzenia kopii zapasowych. Dane medyczne są poufne, dlatego istotne jest, aby dostęp do nich posiadały jedynie osoby ze stosownymi uprawnieniami. Do zabezpieczenia dostępu stosowane są zaawansowane systemy weryfikacyjne, dające podobną gwarancję, jak w przypadku operacji bankowych.  Drugą istotną kwestię bezpieczeństwa stanowi przechowywanie danych tak, aby nawet w razie awarii sprzętu komputerowego lub nagłego braku dostępu do sieci zapobiec ich utracie. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna prowadzona przy użyciu aplikacji Medfile® EDM jest automatycznie zapisywana w postaci kopii zapasowej na zewnętrznych serwerach, co zapobiega zniszczeniu danych podczas ewentualnej awarii sprzętu.
 

Funkcjonalność w nowoczesności i obligatoryjne dokumenty

Medfile® EDM poza możliwością tworzenia historii zdrowia i choroby pacjenta pozwala na wystawianie obowiązkowych e-Dokumentów:

  • e-Recept – Rp, Rpw, Recepturowych (obowiązkowo od 08.01.2020 r.),
  • e-Zwolnień (obowiązkowo od 01.12.2018 r.),
  • medyczno-prawnych – deklaracji, skierowań, zaświadczeń.

Oczywiście możliwe jest jeszcze także drukowanie skierowań czy recept, jak również zapisywanie się na wizyty poprzez system online, lecz wsparciem dla pracy personelu medycznego będzie całkowite korzystanie z systemu cyfrowego.

Dzięki wielodostępowi Medfile® EDM wspomaga zadania pielęgniarek, rejestratorów medycznych, księgowych czy lekarzy. Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej 14-dniowej wersji systemu Medfile® EDM.