Jak badać świadomość i rozpoznawalność marki – Brand Awareness i Brand recognition

Jak mierzysz skuteczność świadomości swojej marki, aby konsumenci rozpoznali twoją markę?

Utrzymanie świadomości marki jest ważnym aspektem marketingu Twojej firmy. Bardzo pomocne jest przeanalizowanie postrzegania odbiorców docelowych w odniesieniu do opakowania produktu, marketingu i reklamy, produktów, usług i wiadomości wysyłanych za pośrednictwem różnych kanałów. Zapraszanie konsumentów do wyrażania opinii i utrzymywanie stałej obecności na rynkach docelowych jest kluczowe dla marki.

Badania znajomości marki należy robić co najmniej badając:

 • Spontaniczną znajomość marki;
 • Wspomaganą znajomość marki.

 

Korzystając z internetowego oprogramowania do ankietyzacji, możesz tworzyć skuteczne badania rozpoznawalności marki, zaprojektowane specjalnie w celu zbierania informacji zwrotnych w celu ustalenia, czy Twoi klienci docelowi rozpoznają Twoją markę i potrafią powiązać Twoją markę z odpowiednimi produktami lub usługami. Ankiety związane z rozpoznawaniem marki mogą również sięgać głębiej niż tylko rozpoznawanie marki. Mogą być również wykorzystywane jako narzędzie do odkrywania innych niematerialnych informacji, takich jak postrzeganie przez konsumentów twoich produktów lub usług.

W przypadku większości ankiet online, takich jak ankiety dla klientów lub ankiety dla pracowników, sugerujemy prawidłowe oznaczenie marki. W przypadku badania rozpoznawalności marki powstrzymaj się od umieszczania nazwy firmy, nazw produktów lub usług, logo, wzorów itp. Określenie marki w ankiecie online może zniekształcić wyniki ankiety.

Jakie są przykłady pytań, które możesz uwzględnić w ankiecie rozpoznawania marki?

Jaka jest pierwsza marka, która przychodzi na myśl w branży?

 • Jak często widziałeś/słyszałeś tę markę w ostatnim miesiącu?
 • Jaka marka jest najbardziej rozpoznawalna w branży?
 • Jakie cechy tej marki sprawiają, że jest rozpoznawalna?
 • Co sprawia, że ​​marka jest bardziej rozpoznawalna niż konkurencyjne marki?

Zrób to innowacyjnie! Zaawansowane oprogramowanie ankietyzacji  online może zawierać obrazy i filmy w pytaniach. Ta możliwość może się przydać w przypadku badań rozpoznawalności marki. Możesz na przykład użyć obrazów logo w pytaniach otwartych i poprosić respondentów o “nazwanie tej marki”. Możesz też zamieścić krótki film z logo marki w tle. Zapytaj respondentów, jakie marki mogą zobaczyć w filmie. Skorzystaj do tego celu z jednego z paneli konsumenckich (niektóre oferują realizacja badania do 24h).

Wyniki tych i innych pytań w ankiecie rozpoznawania marki można wykorzystać, aby skorzystać z mocnych stron marki, dowiedzieć się więcej o słabych stronach i zebrać informacje o konkurencyjnych markach. Zebrane informacje mogą być również wykorzystywane do uruchamiania nowych produktów lub usług, a jednocześnie wzmacniania marki.

Ile to kosztuje? w zależności od grupy docelowej i jej liczebności oraz rodzaju marki badania takie zaczynają się od 1500 zł (w przypadku sondażu internetowego).

Jak zadbać o pacjentów w badaniach klinicznych?

W kwestii zarządzania procesami badawczymi należy podkreślić w szczególny sposób rolę monitora badania klinicznego. Tym samym pracownik firmy CRO (contract research organization) daje szansę na kontrolowanie przebiegu procesów badawczych oraz szybkie tworzenie rozwiązań, które będą nastawione na osiągnięcie pożądanego sukcesu.

Pacjenci także mają swoje cele

Mówiąc o sukcesie procesu badawczego należy zdać sobie sprawę, że tylko podejmowanie działań, które będą nakierowane na:

 • bezpieczeństwo i dobro pacjentów;
 • zachowanie ustalonych procedur;
 • spełnianie przyjętych norm i wymagań

przyniosą sukces. Nie można zapomnieć, że za każdym procesem badawczym znajduje się indywidualny człowiek, który skoncentrowany jest na osiągniecie celów, które często zbiegają się z celami osób zlecających badanie.

 

 

Monitor powinien zadbać o bezpieczeństwo

Mimo to nie można zapominać, że postawione cele badawcze powinny być zgodne między innymi  z postanowieniami komisji bioetycznej. Tym samym osoba w postaci monitora ma za zadanie kontrolować przebieg badania oraz wskazywać na niepokojące bądź niepożądane zdarzenia. O monitorze można powiedzieć, iż jest osobą, która:

 • zachowuje potrzebny dystans;
 • wyróżnia się obiektywnością względem badanego zagadnienia.

Działania podejmowane przez monitora powinny być w dużym stopniu nakierowane na realizację dobra pacjenta rozumianego z perspektywy jego komfortu, bezpieczeństwa oraz jakości życia.

 

 

Badanie zorientowane na dobro pacjentów

Samo badanie kliniczne, które jest prawidłowo przeprowadzone powinno uwzględniać w swoich poczynaniach przede wszsytkim:

 • zapisy znajdujące się w Deklaracji Praw Człowieka;
 • bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w badanie;
 • tolerancję i szacunek;
 • skuteczność wraz z korzyściami terapeutycznymi;
 • świadomą zgodę pacjentów.

Świadczy to o tym, że badacze nie powinny skupiać się jedynie na otrzymanych wynikach, lecz na człowieku jako pacjencie. Najpierw należy zadbać o pacjenta, a następnie skupić się na efektach.

 

 

Pacjenci nie powinni znajdować się na drugim planie

Na drodze realizowanego procesu badawczego warto zwrócić uwagę na potrzebę monitorowania badania klinicznego, co możliwe jest dzięki CRO. Ma to nie tylko na celu rozwój dotychczas podejmowanych działań, ale przede wszystkim zadbanie o szeroko pojmowane dobro pacjenta, co następnie przekłada się na jakość i wartość prowadzonych badań.

Badania opinii klientów – wyrażanie satysfakcji i rozczarowań

Ci, którym najbardziej zależy na zatrzymaniu przy sobie klienta, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że konieczne jest zapewnienie im takich warunków, które umożliwią wyrażanie własnego zdania na temat współpracy. Klienci często sami o to pytają lub szukają takich form, aby wyrazić swoje pozytywne albo i negatywne zdanie co do realizacji usługi.

Stabilność dzięki badaniom opinii

Jak wiadomo, aby można było mówić o zyskach, konieczne jest takie dostosowanie swoich towarów i usług, aby odpowiadały one na potrzeby konsumentów. A nie da się tego zrobić, jeśli nie zna się tych potrzeb. Z pomocą przychodzą badania opinii klientów, które pozwalają na zdobycie szczegółowych informacji, dotyczących plusów i minusów współpracy z daną firmą widzianych oczami konsumenta.

Badaniami opinii klientów można sobie zapewnić pewną stabilność. To bardzo cenne wskazówki, dzięki którym możliwe staje się zapewnienie klientom pełnej satysfakcji, a sobie większych zysków.

Firma będzie miała dobry wizerunek, jeśli na bieżąco będzie śledzić potrzeby rynku oraz preferencje tych, którzy jej zaufali. W ten sposób można zyskać sobie lojalność klientów, którzy pozostaną we współpracy przez dłuższy czas, a może nawet skierują do współpracy nowe osoby.

Określanie celu badań

Badania opinii klientów przebiegają pomyślnie, jeśli przed ich przeprowadzeniem określi się konkretny cel, jaki się chce osiągnąć. Dzięki temu będzie można konkretnie ocenić efekty. Tak określone konkrety pozwalają rozwiązywać problemy szybciej i lepiej.

Na początku należy określić sobie kilka istotnych pytań:

 • Czy moi klienci są usatysfakcjonowani i w jakim stopniu?
 • Jaka jest przyczyna wzrostu albo spadku zadowolenia klientów w danym okresie?
 • Na jakie obszary działalności firmy muszę zwrócić baczniejszą uwagę?
 • Jakie działania najlepiej wpływają na uzyskanie lojalności klientów?

Określanie celu to po prostu wyznaczenie sobie wszystkich czynników, dzięki którym będzie można rozpoznać, czy osiągnięty został efekt. Oczywiście następny punkt to określenie właściwego planu, dzięki któremu można usystematyzować zadania przedstawione klientowi. Powinien być on elastyczny, ponieważ klient klientowi nie jest równy, a i postrzeganie przez niego firmy może się zmieniać.

Posiłkując się badaniami opinii klientów, można osiągnąć wiele celów. Przede wszystkim mowa tutaj o uzyskaniu informacji zwrotnej z rynku, która pozwoli ustalić, jak podchodzić do klienta, jakie towary oferować i jak współpraca powinna przebiegać. Dzięki temu można skutecznie wspomagać swój wizerunek.

Na czym polega obsługa konsumentów?

Przeprowadzając różnorakie badania w obrębie rynku można zauważyć, że osiągane sukcesy zależą od relacji z klientem. To oni jako nabywcy towarów bądź usług wspierają rozwój. Dlatego tak ważne jest dbanie o właściwe zachowanie standardów obsługi klienta,  które pozwalają na wspieranie kontaktu z klientami, a przy tym nadają temu stosunkowi pozytywny wydźwięk.

Klient może poczuć się zrozumiałym

Zła obsługa klientów może doprowadzić do utraty klientów. Można powiedzieć, że poziom odczuwanej satysfakcji przez klientów zależy od:

 • ceny przedmiotu/usługi;
 • jakości przedmiotu/usługi;
 • kompetencji społecznych pracowników.

Standardy obsługi klienta wpływają na utrzymywanie relacji z konsumentem, a także umożliwiają wzmocnienie prowadzonych dotychczas działań. Dzięki ich właściwemu określeniu i zastosowaniu możliwe staje się spełnianie oczekiwań odbiorców rynku.

Podstawa dobrego kontaktu z klientem

Obsługa klienta powinna być odpowiedziom na wymagania i oczekiwania konsumentów. A przy tym powinna traktować ich z szacunkiem. Profesjonalna obsługa posiada takie założenia jak:

 • klient jest zawsze najważniejszy;
 • komunikacja z klientem musi przebiegać z uwzględnieniem porozumienia na tle racjonalnym oraz emocjonalnym;
 • klient to partner, a jego potrzeby powinny zostać zrealizowane w najwyższym stopniu;
 • konsument powinien odczuwać satysfakcję z relacji utrzymywanej z firmą.

Personel natomiast powinien nabyć kompetencji w zakresie potrzebnej wiedzy, umiejętności technicznych oraz komunikacji interpersonalnej. Ponadto bardzo ważne jest, aby pracownicy wykazywali się pozytywnym nastawieniem w stosunku do pełnionych obowiązków.

Zrozumieć potrzeby konsumentów

Osoba, która będzie odpowiedzialna za obsługę klienta powinna także posiadać odpowiednie cechy osobowości wspierające jej pracę. Zwracając uwagę na wysokie standardy obsługi klienta należy pamiętać przede wszystkim o realizacji najważniejszych wartości konsumentów, a są to:

 • szacunek;
 • zainteresowanie klientem i jego sprawą;
 • poczucie zrealizowanie sprawy klienta;
 • uszanowanie prawa do prawdziwej informacji.

Ważne to mieć pomysł na klienta

Można powiedzieć, iż obsługa konsumentów polega na właściwym rozeznaniu się w potrzebach konsumentów, a także wyznaczeniu planu ich zaspokojenia. Uwzględniając znaczenie standardów obsługi klientów w procesie wzrostu należy podkreślić, iż stanowią one źródło utrzymywania właściwych kontaktów z rynkiem odbiorców. A przy tym pozwalają na ujawnienie wartościowych treści tak o pracownikach, jak i samych klientach.