Szkolenia w zakresie statystyki – dla specjalistów

W obecnych czasach firmy bardzo skrupulatnie dbają o wizerunek swojej firmy oraz jakość wykonywanych usług. Aby jakoś ta była wciąż na zadowalającym poziomie niezbędnym jest posiadanie zaplecza pracowników bogatych w doświadczenie i umiejętności. W związku z tym rozwijające się firmy stawiają na ciągłe szkolenia pracowników pozwalając im na rozwój, poszerzanie wiedzy, a sobie na zwiększenie efektywności i poprawę opinii na temat przedsiębiorstwa.

 

Jeszcze jakiś czas temu szkolenia pracowników nie były tak popularne jak obecnie. Do dziś dzień budzą różne odczucia, a pracodawcy zastanawiają się, czy warto organizować szkolenia, czy są one faktycznie potrzebne wieloletnim pracownikom, którzy przecież znają się na tym co robią, a co najważniejsze, czy nie są wyłącznie stratą pieniędzy? Na wszystkie te pytania można z śmiałością odpowiedzieć przecząco, gdyż szkolenia są tym, co przynosi korzyść zarówno samej firmie, jak i jej pracownikom.

 

Szkolenia są jednym z czynników wpływających na ciągły rozwój firmy. Wiąże się głównie z tym, że pracownicy poddani szkoleniom nabywają nowe kwalifikacje, a także uczą się jak efektywnie wykorzystać posiadane umiejętności i zastosować je podczas wykonywanej pracy. To wszystko przekłada się na przyszły zysk firmy. Sama firma wykazuje dbałość o pracownika dając możliwość rozwoju. Jedną z najgorszych rzeczy, jakie może zrobić firma to sprawić, aby pracownik czuł się niedoceniony i ignorowany. To jedynie zachęci go do odejścia i szukania bardziej atrakcyjnej oferty pracy.

 

Statystyka jest kluczową dziedziną w nowoczesnym i wciąż rozwijającym się społeczeństwie, a ponadto wymaga ciągłego kształcenia i nabywania nowych kwalifikacji. Umiejętność analizowania danych jest w dzisiejszych czasach niezbędnym narzędziem w niemal każdym zawodzie. Wiedza statystyczna pomaga korzystać z właściwych metod gromadzenia danych, stosowania prawidłowych analiz i skutecznego przedstawiania wyników. Statystyka jest kluczowym procesem kryjącym się za tym, jak dokonujemy odkryć w nauce, podejmujemy decyzje na podstawie danych i tworzymy przewidywania. Statystyki pozwalają głębiej zrozumieć temat. Niewłaściwe zaprojektowanie badania skutkuje wydłużeniem czasu potrzebnego do wykonania kolejnych niezbędnych procesów by sfinalizować badanie i by przyniosło ono pożądane efekty. Fundamentem kompleksowo wykonanego badania statystycznego jest rzetelnie wykonany projekt, tak by analiza statystyczna oraz końcowy protokół był możliwie prawdziwy. Warto więc zadbać o poziom wiedzy i kwalifikacji swoich pracowników i wybrać ofertę szkoleniową, która pozwoli im je zdobyć.

Firma BioStat cechująca się wieloletnim doświadczeniem oferuje consulting i szkolenia w zakresie statystyki. Gwarantujemy, że Twoi pracownicy uzyskają cenną wiedzę zaczynając od stworzenia projektu, poprzez data management i kończąc na skrupulatnej analizie statystycznej. Dążymy do tego, aby uczestnicy szkoleń nabyli, m.in. umiejętność adekwatnego dobierania próby oraz wybierania odpowiednich metod badawczych.

Jak badać świadomość i rozpoznawalność marki – Brand Awareness i Brand recognition

Jak mierzysz skuteczność świadomości swojej marki, aby konsumenci rozpoznali twoją markę?

Utrzymanie świadomości marki jest ważnym aspektem marketingu Twojej firmy. Bardzo pomocne jest przeanalizowanie postrzegania odbiorców docelowych w odniesieniu do opakowania produktu, marketingu i reklamy, produktów, usług i wiadomości wysyłanych za pośrednictwem różnych kanałów. Zapraszanie konsumentów do wyrażania opinii i utrzymywanie stałej obecności na rynkach docelowych jest kluczowe dla marki.

Badania znajomości marki należy robić co najmniej badając:

 • Spontaniczną znajomość marki;
 • Wspomaganą znajomość marki.

 

Korzystając z internetowego oprogramowania do ankietyzacji, możesz tworzyć skuteczne badania rozpoznawalności marki, zaprojektowane specjalnie w celu zbierania informacji zwrotnych w celu ustalenia, czy Twoi klienci docelowi rozpoznają Twoją markę i potrafią powiązać Twoją markę z odpowiednimi produktami lub usługami. Ankiety związane z rozpoznawaniem marki mogą również sięgać głębiej niż tylko rozpoznawanie marki. Mogą być również wykorzystywane jako narzędzie do odkrywania innych niematerialnych informacji, takich jak postrzeganie przez konsumentów twoich produktów lub usług.

W przypadku większości ankiet online, takich jak ankiety dla klientów lub ankiety dla pracowników, sugerujemy prawidłowe oznaczenie marki. W przypadku badania rozpoznawalności marki powstrzymaj się od umieszczania nazwy firmy, nazw produktów lub usług, logo, wzorów itp. Określenie marki w ankiecie online może zniekształcić wyniki ankiety.

Jakie są przykłady pytań, które możesz uwzględnić w ankiecie rozpoznawania marki?

Jaka jest pierwsza marka, która przychodzi na myśl w branży?

 • Jak często widziałeś/słyszałeś tę markę w ostatnim miesiącu?
 • Jaka marka jest najbardziej rozpoznawalna w branży?
 • Jakie cechy tej marki sprawiają, że jest rozpoznawalna?
 • Co sprawia, że ​​marka jest bardziej rozpoznawalna niż konkurencyjne marki?

Zrób to innowacyjnie! Zaawansowane oprogramowanie ankietyzacji  online może zawierać obrazy i filmy w pytaniach. Ta możliwość może się przydać w przypadku badań rozpoznawalności marki. Możesz na przykład użyć obrazów logo w pytaniach otwartych i poprosić respondentów o “nazwanie tej marki”. Możesz też zamieścić krótki film z logo marki w tle. Zapytaj respondentów, jakie marki mogą zobaczyć w filmie. Skorzystaj do tego celu z jednego z paneli konsumenckich (niektóre oferują realizacja badania do 24h).

Wyniki tych i innych pytań w ankiecie rozpoznawania marki można wykorzystać, aby skorzystać z mocnych stron marki, dowiedzieć się więcej o słabych stronach i zebrać informacje o konkurencyjnych markach. Zebrane informacje mogą być również wykorzystywane do uruchamiania nowych produktów lub usług, a jednocześnie wzmacniania marki.

Ile to kosztuje? w zależności od grupy docelowej i jej liczebności oraz rodzaju marki badania takie zaczynają się od 1500 zł (w przypadku sondażu internetowego).

Jak zadbać o pacjentów w badaniach klinicznych?

W kwestii zarządzania procesami badawczymi należy podkreślić w szczególny sposób rolę monitora badania klinicznego. Tym samym pracownik firmy CRO (contract research organization) daje szansę na kontrolowanie przebiegu procesów badawczych oraz szybkie tworzenie rozwiązań, które będą nastawione na osiągnięcie pożądanego sukcesu.

Pacjenci także mają swoje cele

Mówiąc o sukcesie procesu badawczego należy zdać sobie sprawę, że tylko podejmowanie działań, które będą nakierowane na:

 • bezpieczeństwo i dobro pacjentów;
 • zachowanie ustalonych procedur;
 • spełnianie przyjętych norm i wymagań

przyniosą sukces. Nie można zapomnieć, że za każdym procesem badawczym znajduje się indywidualny człowiek, który skoncentrowany jest na osiągniecie celów, które często zbiegają się z celami osób zlecających badanie.

 

 

Monitor powinien zadbać o bezpieczeństwo

Mimo to nie można zapominać, że postawione cele badawcze powinny być zgodne między innymi  z postanowieniami komisji bioetycznej. Tym samym osoba w postaci monitora ma za zadanie kontrolować przebieg badania oraz wskazywać na niepokojące bądź niepożądane zdarzenia. O monitorze można powiedzieć, iż jest osobą, która:

 • zachowuje potrzebny dystans;
 • wyróżnia się obiektywnością względem badanego zagadnienia.

Działania podejmowane przez monitora powinny być w dużym stopniu nakierowane na realizację dobra pacjenta rozumianego z perspektywy jego komfortu, bezpieczeństwa oraz jakości życia.

 

 

Badanie zorientowane na dobro pacjentów

Samo badanie kliniczne, które jest prawidłowo przeprowadzone powinno uwzględniać w swoich poczynaniach przede wszsytkim:

 • zapisy znajdujące się w Deklaracji Praw Człowieka;
 • bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w badanie;
 • tolerancję i szacunek;
 • skuteczność wraz z korzyściami terapeutycznymi;
 • świadomą zgodę pacjentów.

Świadczy to o tym, że badacze nie powinny skupiać się jedynie na otrzymanych wynikach, lecz na człowieku jako pacjencie. Najpierw należy zadbać o pacjenta, a następnie skupić się na efektach.

 

 

Pacjenci nie powinni znajdować się na drugim planie

Na drodze realizowanego procesu badawczego warto zwrócić uwagę na potrzebę monitorowania badania klinicznego, co możliwe jest dzięki CRO. Ma to nie tylko na celu rozwój dotychczas podejmowanych działań, ale przede wszystkim zadbanie o szeroko pojmowane dobro pacjenta, co następnie przekłada się na jakość i wartość prowadzonych badań.

Badania opinii klientów – wyrażanie satysfakcji i rozczarowań

Ci, którym najbardziej zależy na zatrzymaniu przy sobie klienta, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że konieczne jest zapewnienie im takich warunków, które umożliwią wyrażanie własnego zdania na temat współpracy. Klienci często sami o to pytają lub szukają takich form, aby wyrazić swoje pozytywne albo i negatywne zdanie co do realizacji usługi.

Stabilność dzięki badaniom opinii

Jak wiadomo, aby można było mówić o zyskach, konieczne jest takie dostosowanie swoich towarów i usług, aby odpowiadały one na potrzeby konsumentów. A nie da się tego zrobić, jeśli nie zna się tych potrzeb. Z pomocą przychodzą badania opinii klientów, które pozwalają na zdobycie szczegółowych informacji, dotyczących plusów i minusów współpracy z daną firmą widzianych oczami konsumenta.

Badaniami opinii klientów można sobie zapewnić pewną stabilność. To bardzo cenne wskazówki, dzięki którym możliwe staje się zapewnienie klientom pełnej satysfakcji, a sobie większych zysków.

Firma będzie miała dobry wizerunek, jeśli na bieżąco będzie śledzić potrzeby rynku oraz preferencje tych, którzy jej zaufali. W ten sposób można zyskać sobie lojalność klientów, którzy pozostaną we współpracy przez dłuższy czas, a może nawet skierują do współpracy nowe osoby.

Określanie celu badań

Badania opinii klientów przebiegają pomyślnie, jeśli przed ich przeprowadzeniem określi się konkretny cel, jaki się chce osiągnąć. Dzięki temu będzie można konkretnie ocenić efekty. Tak określone konkrety pozwalają rozwiązywać problemy szybciej i lepiej.

Na początku należy określić sobie kilka istotnych pytań:

 • Czy moi klienci są usatysfakcjonowani i w jakim stopniu?
 • Jaka jest przyczyna wzrostu albo spadku zadowolenia klientów w danym okresie?
 • Na jakie obszary działalności firmy muszę zwrócić baczniejszą uwagę?
 • Jakie działania najlepiej wpływają na uzyskanie lojalności klientów?

Określanie celu to po prostu wyznaczenie sobie wszystkich czynników, dzięki którym będzie można rozpoznać, czy osiągnięty został efekt. Oczywiście następny punkt to określenie właściwego planu, dzięki któremu można usystematyzować zadania przedstawione klientowi. Powinien być on elastyczny, ponieważ klient klientowi nie jest równy, a i postrzeganie przez niego firmy może się zmieniać.

Posiłkując się badaniami opinii klientów, można osiągnąć wiele celów. Przede wszystkim mowa tutaj o uzyskaniu informacji zwrotnej z rynku, która pozwoli ustalić, jak podchodzić do klienta, jakie towary oferować i jak współpraca powinna przebiegać. Dzięki temu można skutecznie wspomagać swój wizerunek.