Program dla psychiatry – szybki zapis problemu

Program dla psychiatry Medfile® EDM daje możliwość szybkiego rozpisania problemu zdrowotnego pacjenta. Dzięki intuicyjnym rozwiązaniom, które zostały wdrożone do systemu przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT, po konsultacjach ze specjalistami psychiatrzy mogą osiągnąć komfort pracy zarówno w dużym gabinecie jak i specjalistycznej placówce.
 

Szybka e-Dokumentacja

Połączenie z platformą NFZ e-Zdrowie umożliwia specjalistom szybkie wystawienie e-Dokumentacji w rodzaju:

 • e-Recept Rx, Rpw oraz na leki recepturowe,
 • e-Zwolnień,
 • w najbliższej przyszłości e-Skierowań (obowiązkowo od 2021 r.)

 
W trakcie wystawiania elektronicznej formy recepty program dla psychiatry pozwala specjaliście na:

 • uzyskanie podpowiedzi dotyczących kodów ICD-9 / ICD-10,
 • pozyskanie podpowiedzi w zakresie nazewnictwa leków i produktów medycznych,
 • kopiowanie poprzednich recept pacjenta,
 • wysyłkę SMS z kodem e-Recepty do pacjenta bez konieczności posiadania przez niego IKP.

 

Specjalistyczna karta wizyty

Program dla psychiatry daje możliwość zbudowania indywidualnej karty wizyty dla pacjentów przez specjalistę jak również oddzielnych szablonów dopasowanych do konkretnych sytuacji klinicznych lub gabinetowych jak np.: „pierwsza wizyta”, „porada psychiatryczna”, „terapia małżeńska”. Tego typu rozwiązania przyspieszają proces tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjentów oraz umożliwiają specjalistom zwiększenie czasu na diagnostykę i rozmowę z pacjentem z jednoczesnym skróceniem części wizyty przeznaczonej na prowadzenie dokumentacji.

 
Medfile® EDM sprawdzi się, jako program dla psychiatry także w przypadku:

 • szybkiej rejestracji pacjentów, także z aplikacji kieszonkowej – bez konieczności natychmiastowego podawania numerów PESEL,
 • wysyłki formularzy informacyjnych do pacjenta, przed wizytą w gabinecie za pomocą MedSign,
 • prowadzenia wizyt grupowych: terapii małżeństw, terapii rodzinnych, terapii uzależnień,
 • umożliwieniu samodzielnej rejestracji online pacjentów poprzez stronę WWW gabinetu,
 • wysyłkę SMS do pacjenta z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wizyty.

 

Nowoczesne podejście do medycyny

Jeśli poszukują Państwo nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym, jako specjaliści będą Państwo mogli udzielać porad pacjentom i prowadzić pacjentów bez ograniczeń program dla psychiatry jest właśnie dla Państwa! Najnowsze osiągnięcie to telemedycyna, a w tym:

 • czaty z pacjentami,
 • wiedorozmowy,
 • możliwość prowadzenia e-Konsyliów z innymi specjalistami,
 • udostępnianie wyników diagnostycznych pacjentom;

czeka na Państwa w rozwojowych zastosowaniach MedCenter, połączonych z programem dla psychiatry Medfile® EDM.
 

Nie tylko e-Recepty

Dokumentacja medyczna pacjentów, to nie tylko e-Recepty i e-Zwolnienia. Dzięki systematycznie prowadzonej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej lekarze pozyskują rzetelne dane i informacje o przebytych chorobach przez pacjenta oraz szczegółową historię zdrowia i choroby, jak również czynników otoczenia mających wpływ na pacjenta.

Sprawdź działanie systemu Medfile® EDM. Testuj przez 14 dni za darmo i sprawdź wszystkie jego przydatne funkcje.

Pakiet wizyt lekarskich – rachunki pod kontrolą

W trakcie prowadzenia działalności świadczącej prywatne usługi na rzecz ochrony zdrowia, istotną rzeczą jest szczegółowe prowadzenie rachunków. Kiedy jeszcze większość placówek korzystała z tradycyjnych metod wystawiania rachunków i faktur, cały proces płatności trwał dosyć długo, zabierał cenny czas w rejestracji, a nawet lekarzom w gabinetach. Dzięki oprogramowaniu do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile® EDM administracja placówki może kontrolować opłaty za wizyty, dzięki pakietom wizyt lekarskich.
 

Rachunki za wizyty

Wprowadzanie innowacji związanych z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną pozwala (poza standardowym prowadzeniem kartoteki pacjenta) na prowadzenie kontroli rachunkowej prowadzonej działalności medycznej. System do dokumentacji medycznej pacjentów w formie elektronicznej – Medfile® EDM umożliwia pacjentom realizację płatności za wizyty lekarskie w kilku formach:

 • przedpłat,
 • płatności kartą,
 • płatności gotówką,

 

Opcja realizacji wizyt lekarskich

Jedną z dogodnych opcji porządkujących rachunkowość gabinetową jest Pakiet wizyt lekarskich. To zastosowanie stworzone przez specjalistów IT Medfile® EDM pozwala na rozliczanie wielu, wizyt o tym samym charakterze, które pacjent wykupił w ramach pakietu. Korzystanie z tego rodzaju modułu w programie do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej znacząco ułatwia proces prowadzenia rozliczeń pakietów wizyt w księgach rozrachunkowych. Ponadto funkcja „Pakiet wizyt lekarskich” ułatwia zlecanie zabiegów dla pacjentów będących pod opieką różnych fundacji, stowarzyszeń czy firm ubezpieczeniowych.

Funkcja „Pakiety wizyt” umożliwia także przygotowanie cyklu wizyt w gabinecie lekarskim bądź fizjoterapeutycznym, jako prezentu dla osób, które potrzebują

 • rehabilitacji,
 • odnowy biologicznej,
 • masażu,
 • zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

 

Ustawienia „Pakietu wizyt lekarskich”

W programie Medfile® EDM można w prosty sposób ustawić funkcję Pakiet wizyt do wykorzystania. Należy to zrobić z poziomu „Rachunki” widocznego na głównym pasku po włączeniu programu. Po kliknięciu we wspomniany moduł „Rachunki” naciskamy polecenie „+ Nowy dokument” gdzie rozwinie się lista, jaki typ dokumentu wybiera specjalista. Należy wskazać „Pakiet do wykorzystania”. Po chwili program przekieruje do edycji pakietu:

 • danych dotyczących płatnika,
 • ceny i rodzaju usługi,
 • danych pacjenta, dla którego będzie wykonywana usługa itp.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji, dane należy zapisać. Na liście dokumentów pojawi się po chwili pakiet do wykorzystania.
 

Ułatwienie pracy fizjoterapeutów, rehabilitantów oraz innym specjalistów

Specjaliści, którzy wykorzystują długookresowe terapie składające się z wielu wizyt, np. rehabilitacje, masaże, terapie laserowe, terapie kwasami, meetingi, psychoterapie i inne, otrzymają gotowe rozwiązanie dla swojej placówki dzięki prostej funkcji programu Medfile® EDM. Rachunki i rozliczenia za powtarzające się wizyty będą teraz prostsze do zweryfikowania, a możliwość planowania terapii pacjenta stanie się bardziej intuicyjna.

Zapraszamy do korzystania z intuicyjnych modułów Medfile® EDM, które wspierają proces wystawiania e-Dokumentów:

 • e-Recept, już od 8 stycznia 2020 r.
 • e-Zwolnień aktualny od 1 grudnia 2018 r.
 • e-Skierowań planowany od 2021 r.

Wykorzystaj przydatne funkcje biznesowe programu Medfile® EDM w swojej placówce medycznej gabinecie i spraw, aby praca stała się wygodniejsza. Testuj przez 14 dni za darmo!

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – archiwizacja danych

Tworzone na potrzeby wielu przedsiębiorstw dokumenty są często problematyczne w uporządkowaniu. Tysiące zamkniętych szczelnie archiwów przechowują tomy ważnych akt, dokumentacji z różnych dziedzin nauki, dokumentów firmowych oraz istotnych danych na temat społeczeństwa. Przez wiele lat nie istniało rozwiązanie aby w sprawny sposób uporządkować i odpowiednio zmagazynować ważną dokumentację. Nowoczesne technologie przyniosły w końcu odpowiednie rozwiązanie.
 

Nowoczesność

Powszechna cyfryzacja wpływa nie tylko na wiele gałęzi gospodarczych ale także na społeczeństwo, które podążając za „duchem czasu” wymaga od poszczególnych instytucji dopasowania się do panujących trendów. Nowoczesne przechowywanie danych umożliwia uwolnienie przestrzeni magazynowych oraz łatwą nawigację i zarządzanie dokumentami wśród dokumentacji. W 2017 roku ten system wkroczył także w obszar dokumentacji medycznej, która zaczęła funkcjonować, jako Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Zanim jednak użytkowanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej stanie się codzienną koniecznością warto zapoznać się z nią stopniowo, żeby uniknąć ewentualnych trudności związanych z wdrożeniem EDM na raz. Korzystanie z e-Dokumentacji stało się codzienną praktyką w wielu placówkach świadczących usługi na rzecz ochrony zdrowia – ich doświadczenie przekonuje, że na skuteczną zmianę funkcjonowania potrzeba przygotowań.
 

Oprogramowanie do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna wymaga specjalistycznego oprogramowania, które służy zarówno do generowania jak i gromadzenia danych. Aplikacje do EDM firm świadczących usługi w zakresie IT – różnią się one oczywiście w zależności od producenta, jednak wszystkie z pewnością muszą:

 • zabezpieczać informacje (dane wrażliwe) na temat pacjentów przed zniszczeniem uszkodzeniem lub utratą;
 • zabezpieczać dostęp do informacji medycznych i danych osobowych pacjentów, przed osobami nieuprawnionymi;
 • zapewniać selektywny dostęp do gromadzonych informacji;
 • rejestrować historię zmian wraz z informacjami o autorach tych zmian;
 • generować postać pisemną dokumentacji;
 • być zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i rozporządzeniami RODO.

Także Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat proponuje lekarzom i pracownikom medycznym kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu prowadzenie EDM będzie przebiegać sprawnie i szybko. Ponadto oprogramowanie Medfile® posiada wiele modułów, poprzez które można dodatkowo zarządzać częścią funkcji administracyjnych placówki medycznej lub gabinetu.
 

Rozpoznanie potrzeb

Elektroniczną Dokumentację Medyczną aplikacja Medfile® została opracowana w oparciu o potrzeby i konsultacje ze specjalistami prywatnych gabinetów lekarskich i wielospecjalistycznych dużych placówek medycznych. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® to wdrażanie rozwiązań, zgłaszanych przez praktyków mających codziennie do czynienia z pacjentami.
 

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenia danych pacjentów dotyczą dwóch zagadnień: dostępu oraz tworzenia kopii zapasowych. Dane medyczne są poufne, dlatego istotne jest, aby dostęp do nich posiadały jedynie osoby ze stosownymi uprawnieniami. Do zabezpieczenia dostępu stosowane są zaawansowane systemy weryfikacyjne, dające podobną gwarancję, jak w przypadku operacji bankowych.  Drugą istotną kwestię bezpieczeństwa stanowi przechowywanie danych tak, aby nawet w razie awarii sprzętu komputerowego lub nagłego braku dostępu do sieci zapobiec ich utracie. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna prowadzona przy użyciu aplikacji Medfile® EDM jest automatycznie zapisywana w postaci kopii zapasowej na zewnętrznych serwerach, co zapobiega zniszczeniu danych podczas ewentualnej awarii sprzętu.
 

Funkcjonalność w nowoczesności i obligatoryjne dokumenty

Medfile® EDM poza możliwością tworzenia historii zdrowia i choroby pacjenta pozwala na wystawianie obowiązkowych e-Dokumentów:

 • e-Recept – Rp, Rpw, Recepturowych (obowiązkowo od 08.01.2020 r.),
 • e-Zwolnień (obowiązkowo od 01.12.2018 r.),
 • medyczno-prawnych – deklaracji, skierowań, zaświadczeń.

Oczywiście możliwe jest jeszcze także drukowanie skierowań czy recept, jak również zapisywanie się na wizyty poprzez system online, lecz wsparciem dla pracy personelu medycznego będzie całkowite korzystanie z systemu cyfrowego.

Dzięki wielodostępowi Medfile® EDM wspomaga zadania pielęgniarek, rejestratorów medycznych, księgowych czy lekarzy. Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej 14-dniowej wersji systemu Medfile® EDM.